back

[cn] 1st Friendship Cup 1995

Games

Player
black
Player
white
Date
PC
RE
[]
Yu Ping
Wang Bogang
1995-03-06
CN
B+R
[]
Lu Jun
Zhou Heyang
1995-03-07
CN
W+R
[]
Chang Hao
Cao Dayuan
1995-03-10
CN
B+R
[]
Tan Yanwu
Wu Zhaoyi
1995-03-10
CN
W+000.50
[]
Wang Qun
Li Liang
1995-03-10
CN
W+000.50
[]
Li Liang
Jin Weibin
1995-03-12
CN
B+001.50
[]
Chang Hao
Wang Yuan
1995-03-12
CN
B+R
[]
Zhang Wendong
Fang Tianfeng
1995-03-12
CN
B+R
[]
Shao Weigang
Song Xuelin
1995-03-13
CN
B+R
[]
Liu Xiaoguang
Chen Linxin
1995-03-13
CN
B+R
[]
Che Zewu
Shao Weigang
1995-07-17
CN
B+R
[]
Yu Bin
Liu Xiaoguang
1995-07-19
CN
W+R
[]
Ma Xiaochun
Nie Weiping
1995-07-19
CN
B+R
[]
Rui Naiwei
Nie Weiping
1995-07-21
CN
B+R
[]
Ma Xiaochun
Shao Weigang
1995-07-21
CN
B+R
[]
Yu Bin
Wang Jianhong
1995-07-21
CN
B+003.50
[]
Che Zewu
Yu Bin
1995-07-23
CN
W+R
[]
Liu Xiaoguang
Ma Xiaochun
1995-07-23
CN
B+005.50
[]
Yu Bin
Liu Xiaoguang
1995-07-26
CN
W+R
[]
Nie Weiping
Shao Weigang
1995-07-26
CN
W+R
[]
Che Zewu
Wang Jianhong
1995-10-27
CN
W+R
[]
Wang Jianhong
Liu Xiaoguang
1995-11-28
CN
W+R
[]
Shao Weigang
Rui Naiwei
1995-11-28
CN
W+R
[]
Liu Xiaoguang
Nie Weiping
1995-11-30
CN
W+002.50
[]
Ma Xiaochun
Rui Naiwei
1995-11-30
CN
B+R
[]
Yu Bin
Shao Weigang
1995-11-30
CN
B+R
[]
Shao Weigang
Liu Xiaoguang
1995-12-02
CN
W+R
[]
Wang Jianhong
Ma Xiaochun
1995-12-02
CN
B+R
[]
Nie Weiping
Che Zewu
1995-12-02
CN
B+R
[]
Rui Naiwei
Yu Bin
1995-12-02
CN
W+R
[]

Page creation: Jan van der Steen