back

24th Honinbo Title 1969

Title Match

Title Match 1 2 3 4 5 6 T
Rin Kaiho 1 0 1 1 0 1 4
Kato Masao 0 1 0 0 1 0 2

League

1 2 3 4 5 6 7 8 TP
1. Ishigure Ikuro, 6 dan X 0 1 0 0 0 0 0 1
2. Fujisawa Shuko, 9 dan 1 X 0 0 1 1 1 1 5
3. Shimamura Toshihiro, 9 dan 0 1 X 0 0 1 1 0 3
4. Takagawa Shukaku, 9 dan 1 1 1 X 1 0 0 1 5
5. Hashimoto Utaro, 9 dan 1 0 1 0 X 0 0 0 2
6. Kato Masao, 5 dan 1 0 0 1 1 X 1 1 5
7. Fujisawa Hosai, 9 dan 1 0 0 1 1 0 X 0 3
8. Sakata Eio, 9 dan 1 0 1 0 1 0 1 X 4

[Previous edition] [Next edition]


Page creation: Jan van der Steen