backGoBase.org home | prev | index | next | structured
Go, an addictive game Copyright © 1994-2018 GoBase
Japan  tournaments | oteai tournament 1973  
Game selection
event black rank cb white rank cw ha km date place result size #mn game
Oteai
Baba Shigeru
5p
5
Cho Chikun
6p
3

0
1973-11-29
JP
whiteR 19
180
[print][download]
Oteai
Komatsu Nobuaki
5p
0
Izumo Eiji
6p
2

0
1973-11-29
JP
blackR 19
173
[print][download]
Oteai
Hisai Keishi
8p
5
Segawa Yoshio
8p
4

0
1973-11-29
JP
blackR 19
175
[print][download]
Oteai
Izumitani Minoru
6p
1
Nabeshima Ichiro
7p
3

0
1973-11-29
JP
white7 19
235
[print][download]
Oteai
Kano Kazuo
4p
1
Maetani Shingo
5p
4

0
1973-11-29
JP
blackR 19
185
[print][download]
Oteai
Yamashita Yorimoto
4p
1
Nishigami Yoshihiko
5p
3

0
1973-11-29
JP
blackR 19
131
[print][download]
Oteai
Kawai Tetsuyuki
4p
2
Kitamura Hiroshi
5p
3

0
1973-11-29
JP
black7 19
173
[print][download]
Oteai
Oka Nobumitsu
5p
2
Abe Yoshiteru
7p
2

0
1973-11-29
JP
whiteR 19
198
[print][download]
Oteai
Kawamoto Noboru
6p
13
Kageyama Toshiro
6p
16

0
1973-11-29
JP
whiteR 19
234
[print][download]
Oteai
Ito Yoshio
1p
14
Kobayashi Chizu
2p
18

0
1973-11-28
JP
white7 19
240
[print][download]
Oteai
Noguchi Hitoshi
4p
13
Takeuchi Sumio
4p
7

0
1973-11-28
JP
blackR 19
207
[print][download]
Oteai
Watanabe Reiji
3p
8
Gaku Yuzuru
4p
8

0
1973-11-28
JP
blackR 19
185
[print][download]
Oteai
Oto Shozo
2p
3
Iwata Hajime
3p
3

0
1973-11-28
JP
whiteR 19
150
[print][download]
Oteai
Ishigure Makiko
1p
10
Aragaki Takeshi
2p
7

0
1973-11-28
JP
white2 19
196
[print][download]
Oteai
Oka Mitsuo
5p
11
Hirano Masaaki
5p
3

0
1973-11-22
JP
blackR 19
167
[print][download]
Oteai
Matsuoka Teruo
6p
1
Someya Kazuo
8p
1

0
1973-11-22
JP
whiteR 19
180
[print][download]
Oteai
Ota Masahito
4p
7
Ozaki Harumi
5p
8

0
1973-11-22
JP
whiteR 19
198
[print][download]
Oteai
Sakaguchi Ryuzo
5p
1
Tsujii Ryotaro
6p
8

0
1973-11-22
JP
black7 19
254
[print][download]
Oteai
Ishii Kunio
8p
2
Sumino Tsunehiro
8p
3

0
1973-11-22
JP
black4 19
218
[print][download]
Oteai
Kawamura Masamichi
5p
17
Yoshida Yoichi
7p
12

0
1973-11-22
JP
blackR 19
287
[print][download]
Oteai
Ito Tomoe
5p
0
Otani Motohiro
4p
0

0
1973-11-22
JP
whiteR 19
116
[print][download]
Oteai
Ando Takeo
6p
5
Haruyama Isamu
6p
4

0
1973-11-22
JP
white2 19
188
[print][download]
Oteai
Kuwahara Munehisa
7p
5
Ishigure Ikuro
7p
14

0
1973-11-22
JP
blackR 19
169
[print][download]
Oteai
Kurosawa Tadanao
7p
2
Takahashi Toshimitsu
7p
0

0
1973-11-22
JP
blackR 19
113
[print][download]
Oteai
Shimohira Akio
5p
13
Ishii Mamoru
7p
15

0
1973-11-22
JP
black7 19
261
[print][download]
Oteai
Kimura Yoshio
1p
7
Ando Toshiyuki
2p
4

0
1973-11-21
JP
blackR 19
163
[print][download]
Oteai
Iguchi Seiji
1p
2
Sakai Masanori
3p
0

0
1973-11-21
JP
whiteR 19
136
[print][download]
Oteai
Watanabe Reiji
3p
3
Yoshida Yoichi
3p
2

0
1973-11-21
JP
blackR 19
175
[print][download]
Oteai
Inoue Hatsue
1p
3
Aragaki Takeshi
2p
4

0
1973-11-21
JP
whiteR 19
176
[print][download]
Oteai
Hirako Shiyo
4p
0
Morishima Kaoru
5p
0

0
1973-11-15
JP
whiteR 19
116
[print][download]
Oteai
Okatani Mitsuo
4p
9
Hamajima Hisayoshi
6p
3

0
1973-11-15
JP
black9 19
277
[print][download]
Oteai
Kosugi Masaru
3p
2
Komatsu Nobuaki
5p
6

0
1973-11-15
JP
whiteR 19
186
[print][download]
Oteai
Umeki Suguru
4p
0
Amayake Nobuo
5p
3

0
1973-11-15
JP
blackR 19
83
[print][download]
Oteai
Miyazawa Goro
4p
7
Sakaguchi Ryuzo
5p
12

0
1973-11-15
JP
white17 19
251
[print][download]
Oteai
Tsuchida Masamitsu
7p
12
Segawa Yoshio
8p
5

0
1973-11-15
JP
black6 19
258
[print][download]
Oteai
Kusaka Kaneo
7p
7
Hayase Hiroshi
7p
5

0
1973-11-15
JP
blackR 19
175
[print][download]
Oteai
Seo Hisashi
8p
0
Nagamura Yutaro
8p
1

0
1973-11-15
JP
blackR 19
105
[print][download]
Oteai
Nabeshima Ichiro
7p
9
Nakagawa Shinsuke
7p
1

0
1973-11-15
JP
black3 19
248
[print][download]
Oteai
Sugiuchi Kazuko
7p
6
Kaji Kazutame
7p
7

0
1973-11-15
JP
black7 19
261
[print][download]
Oteai
Chino Tadahiko
7p
2
Hoshino Toshi
8p
4

0
1973-11-15
JP
white1 19
243
[print][download]
Oteai
Yoshida Yoichi
3p
1
Cho Chikun
6p
1

0
1973-11-15
JP
whiteR 19
156
[print][download]
Oteai
Sato Machiko
1p
13
Kobayashi Chizu
2p
18

0
1973-11-14
JP
white6 19
263
[print][download]
Oteai
Tamura Noboru
4p
7
Nabeshima Akira
5p
11

0
1973-11-08
JP
white1 19
252
[print][download]
Oteai
Matsuoka Teruo
6p
6
Yoshida Yoichi
7p
5

0
1973-11-08
JP
0 19
263
[print][download]
Oteai
Izumitani Minoru
6p
0
Sumino Tsunehiro
8p
1

0
1973-11-08
JP
blackR 19
95
[print][download]
Oteai
Ito Tomoe
5p
4
Koyama Shizuo
5p
1

0
1973-11-08
JP
blackR 19
189
[print][download]
Oteai
Shirae Haruhiko
5p
1
Takahashi Toshimitsu
7p
2

0
1973-11-08
JP
blackR 19
121
[print][download]
Oteai
Noguchi Hitoshi
4p
7
Kitamura Hiroshi
5p
6

0
1973-11-08
JP
blackR 19
213
[print][download]
Oteai
Magari Reiki
8p
3
Nakagawa Shinsuke
7p
3

0
1973-11-08
JP
blackR 19
181
[print][download]
Oteai
Oka Mitsuo
5p
3
Kageyama Toshiro
6p
6

0
1973-11-08
JP
white2 19
214
[print][download]
Oteai
Ishigure Makiko
1p
0
Sakai Masanori
3p
0

0
1973-11-07
JP
whiteR 19
94
[print][download]
Oteai
O Rissei
2p
4
Amano Masafumi
3p
8

0
1973-11-07
JP
black1 19
215
[print][download]
Oteai
Hayase Hiroshi
7p
8
Hane Yasumasa
8p
9

0
1973-11-01
JP
whiteR 19
208
[print][download]
Oteai
Hamajima Hisayoshi
6p
1
Izumo Eiji
6p
8

0
1973-11-01
JP
white5 19
239
[print][download]
Oteai
Hirano Masaaki
5p
2
Komatsu Nobuaki
5p
0

0
1973-11-01
JP
white2 19
239
[print][download]
Oteai
Okumura Noboru
4p
13
Tsujii Ryotaro
6p
7

0
1973-11-01
JP
blackR 19
221
[print][download]
Oteai
Kuwata Yasuaki
5p
2
Amayake Nobuo
5p
3

0
1973-11-01
JP
black3 19
244
[print][download]
Oteai
Tsuchida Masamitsu
7p
5
Someya Kazuo
8p
5

0
1973-11-01
JP
black4 19
262
[print][download]
Oteai
Hisai Keishi
8p
2
Ishii Kunio
8p
3

0
1973-11-01
JP
white3 19
236
[print][download]
Oteai
Kawai Tetsuyuki
4p
0
Ando Takeo
6p
1

0
1973-11-01
JP
black4 19
159
[print][download]
Oteai
Yamazaki Masuo
6p
4
Sugiuchi Kazuko
7p
11

0
1973-11-01
JP
whiteR 19
192
[print][download]
Oteai
Suzuki Masaharu
5p
4
Kurosawa Tadanao
7p
0

0
1973-11-01
JP
whiteR 19
206
[print][download]
Oteai
Tozawa Akinobu
7p
7
Kato Masao
8p
5

0
1973-11-01
JP
blackR 19
217
[print][download]
Oteai
Kanashima Tadashi
5p
9
Cho Chikun
6p
15

0
1973-11-01
JP
whiteR 19
226
[print][download]
Oteai
Nagamura Yutaro
8p
7
Kusaka Kaneo
7p
4

0
1973-11-01
JP
0 19
225
[print][download]
Oteai
Inoue Hatsue
1p
4
Kimura Yoshio
1p
3

0
1973-10-31
JP
white5 19
251
[print][download]
Oteai
Kobayashi Chizu
2p
1
Hanawa Yasutoki
3p
0

0
1973-10-31
JP
blackR 19
119
[print][download]
Oteai
Yamamoto Masato
2p
9
Oto Shozo
2p
5

0
1973-10-31
JP
blackR 19
225
[print][download]
Oteai
Sato Machiko
1p
12
Hashimoto Yujiro
2p
16

0
1973-10-31
JP
black1 19
206
[print][download]
Oteai
Ando Toshiyuki
2p
1
Miyazawa Goro
4p
1

0
1973-10-31
JP
whiteR 19
144
[print][download]
Oteai
Someya Kazuo
8p
20
Sakai Michiharu
8p
20

0
1973-10-18
JP
black5 19
296
[print][download]
Oteai
Morishima Kaoru
5p
1
Mizuno Ichiro
5p
1

0
1973-10-18
JP
blackR 19
117
[print][download]
Oteai
Nabeshima Ichiro
7p
9
Segawa Yoshio
8p
6

0
1973-10-18
JP
black7 19
248
[print][download]
Oteai
Ota Masahito
4p
5
Kawamura Masamichi
5p
10

0
1973-10-18
JP
white8 19
261
[print][download]
Oteai
Nabeshima Akira
5p
9
Maetani Shingo
5p
6

0
1973-10-18
JP
black5 19
265
[print][download]
Oteai
Inagaki Koichi
6p
0
Ishii Kunio
8p
3

0
1973-10-18
JP
whiteR 19
184
[print][download]
Oteai
Noguchi Hitoshi
4p
2
Koyama Shizuo
5p
0

0
1973-10-18
JP
blackR 19
159
[print][download]
Oteai
Suzuki Tsuna
3p
7
Suzuki Masaharu
5p
6

0
1973-10-18
JP
blackR 19
191
[print][download]
Oteai
Shirae Haruhiko
5p
4
Kosugi Kiyoshi
5p
4

0
1973-10-18
JP
blackR 19
201
[print][download]
Oteai
Kawai Tetsuyuki
4p
3
Tanimiya Teiji
6p
7

0
1973-10-18
JP
white1 19
218
[print][download]
Oteai
Haruyama Isamu
6p
1
Nakaoka Jiro
7p
1

0
1973-10-18
JP
black3 19
161
[print][download]
Oteai
Ishii Mamoru
7p
11
Kuroda Yukio
7p
11

0
1973-10-18
JP
whiteR 19
248
[print][download]
Oteai
Inoue Hatsue
1p
7
Kondo Sachiko
2p
7

0
1973-10-17
JP
whiteR 19
200
[print][download]
Oteai
Iguchi Seiji
1p
0
Kobayashi Chizu
2p
0

0
1973-10-17
JP
whiteR 19
106
[print][download]
Oteai
Sekine Naohisa
3p
2
Ono Yutaka
4p
5

0
1973-10-17
JP
blackR 19
211
[print][download]
Oteai
Oka Mitsuo
5p
19
Ito Hiroshi
5p
20

0
1973-10-11
JP
black13 19
281
[print][download]
Oteai
Ide Yaojiro
4p
6
Ozaki Harumi
5p
7

0
1973-10-11
JP
blackR 19
175
[print][download]
Oteai
Hirano Masaaki
5p
4
Fukui Susumu
5p
2

0
1973-10-11
JP
whiteR 19
212
[print][download]
Oteai
Ishigure Ikuro
7p
1
Hisai Keishi
8p
10

0
1973-10-11
JP
blackR 19
163
[print][download]
Oteai
Abe Yoshiteru
7p
8
Sumino Tsunehiro
8p
6

0
1973-10-11
JP
black17 19
264
[print][download]
Oteai
Amayake Nobuo
5p
1
Hayase Hiroshi
7p
1

0
1973-10-11
JP
whiteR 19
122
[print][download]
Oteai
Yamazaki Masuo
6p
2
Nagamura Yutaro
8p
8

0
1973-10-11
JP
white2 19
258
[print][download]
Oteai
Nishigami Yoshihiko
5p
2
Kuwahara Munehisa
7p
5

0
1973-10-11
JP
white5 19
210
[print][download]
Oteai
Ito Tomoe
5p
1
Sakai Takeshi
6p
1

0
1973-10-11
JP
whiteR 19
170
[print][download]
Oteai
Miyazawa Goro
4p
8
Kawamoto Noboru
6p
6

0
1973-10-11
JP
black8 19
264
[print][download]
Oteai
Kato Masao
7p
3
Magari Reiki
8p
4

0
1973-10-11
JP
blackR 19
233
[print][download]
Oteai
Morikawa Masao
4p
6
Takeuchi Sumio
4p
3

0
1973-10-10
JP
blackR 19
195
[print][download]
Oteai
Aragaki Takeshi
2p
4
Yamamoto Masato
2p
8

0
1973-10-10
JP
0 19
231
[print][download]
Oteai
O Rissei
2p
1
Su Kaiseki
3p
1

0
1973-10-10
JP
blackR 19
179
[print][download]
Oteai
Inagaki Koichi
6p
14
Hane Yasumasa
8p
20

0
1973-10-04
JP
0 19
288
[print][download]
Oteai
Tamura Noboru
4p
2
Izumo Eiji
6p
0

0
1973-10-04
JP
white1 19
163
[print][download]
Oteai
Tsujii Ryotaro
6p
3
Izumitani Minoru
6p
3

0
1973-10-04
JP
blackR 19
221
[print][download]
Oteai
Kawamura Masamichi
5p
4
Komatsu Nobuaki
5p
2

0
1973-10-04
JP
whiteR 19
174
[print][download]
Oteai
Kusaka Kaneo
7p
3
Matsuoka Teruo
6p
1

0
1973-10-04
JP
blackR 19
155
[print][download]
Oteai
Tanaka Minaichi
5p
0
Takahashi Toshimitsu
7p
0

0
1973-10-04
JP
blackR 19
49
[print][download]
Oteai
Gaku Yuzuru
4p
7
Yokoyama Koichi
5p
1

0
1973-10-04
JP
whiteR 19
154
[print][download]
Oteai
Kodama Kunio
5p
6
Nakagawa Shinsuke
7p
5

0
1973-10-04
JP
black10 19
220
[print][download]
Oteai
Tanimiya Teiji
6p
2
Seo Hisashi
8p
2

0
1973-10-04
JP
black3 19
183
[print][download]
Oteai
Honma Akio
5p
0
Kaji Kazutame
7p
0

0
1973-10-04
JP
blackR 19
121
[print][download]
Oteai
Yokoyama Kunitada
4p
4
Haruyama Isamu
6p
1

0
1973-10-04
JP
white2 19
188
[print][download]
Oteai
Nakayama Noriyuki
4p
1
Tozawa Akinobu
7p
1

0
1973-10-04
JP
blackR 19
121
[print][download]
Oteai
Kageyama Toshiro
6p
8
Hoshino Toshi
8p
2

0
1973-10-04
JP
black3 19
251
[print][download]
Oteai
Kimura Yoshio
1p
0
Tsutsui Katsumi
3p
2

0
1973-10-03
JP
blackR 19
163
[print][download]
Oteai
Kondo Sachiko
2p
13
Izumitani Masanori
4p
16

0
1973-10-03
JP
black3 19
226
[print][download]
Oteai
Aragaki Takeshi
2p
5
Kasai Koji
2p
4

0
1973-10-03
JP
black7 19
259
[print][download]
Oteai
Nabeshima Ichiro
7p
31
Sumino Tsunehiro
8p
37

0
1973-09-27
JP
black4 19
323
[print][download]
Oteai
Oka Mitsuo
5p
9
Hamajima Hisayoshi
6p
7

0
1973-09-27
JP
white1 19
278
[print][download]
Oteai
Maetani Shingo
5p
4
Amayake Nobuo
5p
4

0
1973-09-27
JP
blackR 19
183
[print][download]
Oteai
Nishigami Yoshihiko
5p
16
Ozaki Harumi
5p
20

0
1973-09-27
JP
white1 19
288
[print][download]
Oteai
Someya Kazuo
8p
5
Ishii Kunio
8p
1

0
1973-09-27
JP
blackR 19
151
[print][download]
Oteai
Hayase Hiroshi
7p
39
Yoshida Yoichi
7p
32

0
1973-09-27
JP
black7 19
357
[print][download]
Oteai
Shirae Haruhiko
5p
6
Sato Kaoru
6p
7

0
1973-09-27
JP
blackR 19
141
[print][download]
Oteai
Matsumoto Tokuji
7p
6
Miwa Yoshiro
7p
4

0
1973-09-27
JP
whiteR 19
156
[print][download]
Oteai
Kojima Takaho
7p
3
Magari Reiki
8p
6

0
1973-09-27
JP
white2 19
198
[print][download]
Oteai
Cho Chikun
5p
2
Kurosawa Tadanao
7p
3

0
1973-09-27
JP
blackR 19
73
[print][download]
Oteai
Sato Machiko
1p
0
Ando Toshiyuki
2p
2

0
1973-09-26
JP
blackR 19
89
[print][download]
Oteai
Noguchi Hitoshi
4p
4
Awaji Shuzo
5p
8

0
1973-09-26
JP
blackR 19
177
[print][download]
Oteai
Kamimura Kunio
6p
5
Nagamura Yutaro
8p
0

0
1973-09-26
JP
blackR 19
183
[print][download]
Oteai
Mizuno Ichiro
5p
0
Inagaki Koichi
6p
1

0
1973-09-20
JP
whiteR 19
148
[print][download]
Oteai
Saijo Masataka
6p
11
Hane Yasumasa
8p
8

0
1973-09-20
JP
whiteR 19
226
[print][download]
Oteai
Izumo Eiji
6p
20
Izumitani Minoru
6p
25

0
1973-09-20
JP
black14 19
326
[print][download]
Oteai
Matsuoka Teruo
6p
5
Segawa Yoshio
8p
2

0
1973-09-20
JP
black3 19
251
[print][download]
Oteai
Tsujii Ryotaro
6p
7
Hisai Keishi
8p
5

0
1973-09-20
JP
black9 19
258
[print][download]
Oteai
Kawamura Masamichi
5p
14
Shimohira Akio
5p
14

0
1973-09-20
JP
blackR 19
223
[print][download]
Oteai
Nabeshima Akira
5p
2
Sakaguchi Ryuzo
5p
5

0
1973-09-20
JP
whiteR 19
170
[print][download]
Oteai
Hiroe Katsuhiko
6p
4
Kusaka Kaneo
7p
0

0
1973-09-20
JP
black5 19
221
[print][download]
Oteai
Nakagawa Shinsuke
7p
12
Kuwahara Munehisa
7p
13

0
1973-09-20
JP
black7 19
264
[print][download]
Oteai
Suzuki Masaharu
5p
1
Naganuma Makoto
5p
6

0
1973-09-20
JP
black3 19
238
[print][download]
Oteai
Nakayama Noriyuki
4p
4
Tanimiya Teiji
6p
7

0
1973-09-20
JP
black3 19
248
[print][download]
Oteai
Morikawa Masao
4p
3
Sugiuchi Kazuko
7p
2

0
1973-09-20
JP
whiteR 19
188
[print][download]
Oteai
Haruyama Isamu
6p
0
Seo Hisashi
8p
2

0
1973-09-20
JP
black10 19
145
[print][download]
Oteai
Tozawa Akinobu
7p
4
Hoshino Toshi
8p
3

0
1973-09-20
JP
blackR 19
159
[print][download]
Oteai
Yamamoto Masato
2p
5
Cho Shoen
3p
5

0
1973-09-19
JP
blackR 19
103
[print][download]
Oteai
O Rissei
2p
3
Suzuki Tsuna
3p
3

0
1973-09-19
JP
blackR 19
113
[print][download]
Oteai
Kosugi Masaru
3p
1
Miyazawa Goro
4p
1

0
1973-09-19
JP
whiteR 19
172
[print][download]
Oteai
Yamashita Katsuhisa
4p
3
Ito Makoto
5p
5

0
1973-06-28
JP
blackR 19
201
[print][download]
Oteai
Hiroe Katsuhiko
6p
3
Hane Yasumasa
8p
1

0
1973-06-28
JP
whiteR 19
164
[print][download]
Oteai
Nishigami Yoshihiko
5p
7
Oka Mitsuo
5p
0

0
1973-06-28
JP
white2 19
224
[print][download]
Oteai
Kanashima Tadashi
5p
0
Nabeshima Akira
5p
10

0
1973-06-28
JP
blackR 19
185
[print][download]
Oteai
Kurosawa Tadanao
7p
10
Segawa Yoshio
8p
11

0
1973-06-28
JP
blackR 19
211
[print][download]
Oteai
Izumitani Minoru
6p
0
Ishii Kunio
8p
1

0
1973-06-28
JP
whiteR 19
130
[print][download]
Oteai
Hirano Masaaki
5p
2
Yoshida Yoichi
7p
0

0
1973-06-28
JP
whiteR 19
170
[print][download]
Oteai
Naganuma Makoto
5p
2
Takahashi Toshimitsu
7p
1

0
1973-06-28
JP
black5 19
210
[print][download]
Oteai
Yamazaki Masuo
6p
4
Kuwahara Munehisa
7p
6

0
1973-06-28
JP
white1 19
164
[print][download]
Oteai
Kawamura Masamichi
5p
4
Ishige Kakuo
7p
7

0
1973-06-28
JP
black3 19
178
[print][download]
Oteai
Haruyama Isamu
6p
4
Kosugi Kiyoshi
5p
2

0
1973-06-28
JP
blackR 19
155
[print][download]
Oteai
Tanimiya Teiji
6p
3
Ishii Mamoru
7p
6

0
1973-06-28
JP
black3 19
197
[print][download]
Oteai
Cho Chikun
5p
6
Sanno Hirotaka
7p
0

0
1973-06-28
JP
whiteR 19
210
[print][download]
Oteai
Tanaka Hideharu
1p
7
Akedo Kazumi
4p
3

0
1973-06-27
JP
blackR 19
203
[print][download]
Oteai
Inoue Hatsue
1p
3
Yamamoto Masato
2p
5

0
1973-06-27
JP
whiteR 19
196
[print][download]
Oteai
Kosugi Masaru
3p
3
Takeuchi Sumio
4p
3

0
1973-06-27
JP
blackR 19
181
[print][download]
Oteai
Aragaki Takeshi
2p
0
Ando Toshiyuki
2p
0

0
1973-06-27
JP
blackR 19
129
[print][download]
Oteai
Iwata Hajime
3p
9
Inoue Kunio
4p
15

0
1973-06-27
JP
black2 19
236
[print][download]
Oteai
O Rissei
2p
3
Ukita Masayuki
2p
2

0
1973-06-27
JP
blackR 19
181
[print][download]
Oteai
Kataoka Satoshi
2p
4
Hashimoto Yujiro
2p
6

0
1973-06-27
JP
black1 19
237
[print][download]
Oteai
Okatani Mitsuo
4p
4
Sakaguchi Ryuzo
5p
4

0
1973-06-21
JP
0 19
256
[print][download]
Oteai
Hayase Hiroshi
7p
2
Ishii Kunio
8p
2

0
1973-06-21
JP
blackR 19
137
[print][download]
Oteai
Maetani Shingo
5p
1
Kusaka Kaneo
7p
2

0
1973-06-21
JP
black6 19
238
[print][download]
Oteai
Sakai Masanori
3p
10
Ito Tomoe
5p
13

0
1973-06-21
JP
blackR 19
199
[print][download]
Oteai
Suzuki Tsuna
3p
0
Honma Akio
5p
0

0
1973-06-21
JP
whiteR 19
86
[print][download]
Oteai
Suzuki Masaharu
5p
11
Ito Makoto
5p
13

0
1973-06-21
JP
blackR 19
227
[print][download]
Oteai
Hashimoto Yujiro
2p
4
Watanabe Reiji
3p
4

0
1973-06-20
JP
whiteR 19
146
[print][download]
Oteai
Iwata Hajime
3p
0
Takabayashi Takuji
3p
3

0
1973-06-20
JP
blackR 19
147
[print][download]
Oteai
Aragaki Takeshi
2p
7
Cho Shoen
3p
7

0
1973-06-20
JP
blackR 19
201
[print][download]
Oteai
Kataoka Satoshi
1p
11
O Rissei
2p
24

0
1973-06-20
JP
black14 19
288
[print][download]
Oteai
Amayake Nobuo
5p
13
Hiroe Katsuhiko
6p
7

0
1973-06-14
JP
whiteR 19
272
[print][download]
Oteai
Morishima Kaoru
5p
1
Inagaki Koichi
6p
8

0
1973-06-14
JP
whiteR 19
204
[print][download]
Oteai
Ota Masahito
4p
0
Izumitani Minoru
6p
1

0
1973-06-14
JP
blackR 19
91
[print][download]
Oteai
Sakai Isao
4p
18
Matsuoka Teruo
6p
13

0
1973-06-14
JP
blackR 19
288
[print][download]
Oteai
Matsuoka Akira
3p
3
Kawamura Masamichi
5p
5

0
1973-06-14
JP
whiteR 19
154
[print][download]
Oteai
Yoshida Yoichi
7p
7
Sumino Tsunehiro
8p
17

0
1973-06-14
JP
whiteR 19
242
[print][download]
Oteai
Tanaka Minaichi
5p
7
Watanabe Hideo
6p
7

0
1973-06-14
JP
black5 19
225
[print][download]
Oteai
Hisai Keishi
8p
10
Seo Hisashi
8p
7

0
1973-06-14
JP
black4 19
252
[print][download]
Oteai
Sekine Naohisa
3p
6
Shirae Haruhiko
5p
1

0
1973-06-14
JP
blackR 19
169
[print][download]
Oteai
Hane Yasumasa
8p
5
Hoshino Toshi
8p
14

0
1973-06-14
JP
black10 19
246
[print][download]
Oteai
Kawamoto Noboru
6p
7
Nakagawa Shinsuke
7p
7

0
1973-06-14
JP
blackR 19
195
[print][download]
Oteai
Nakamura Hidehito
5p
6
Kojima Takaho
7p
12

0
1973-06-14
JP
blackR 19
203
[print][download]
Oteai
Sato Machiko
1p
1
O Rissei
2p
0

0
1973-06-13
JP
whiteR 19
138
[print][download]
Oteai
Takahashi Toshimitsu
7p
6
Sakai Michiharu
8p
5

0
1973-06-07
JP
whiteR 19
222
[print][download]
Oteai
Kano Kazuo
4p
6
Kuwata Yasuaki
5p
13

0
1973-06-07
JP
whiteR 19
164
[print][download]
Oteai
Tsujii Ryotaro
6p
2
Segawa Yoshio
8p
0

0
1973-06-07
JP
blackR 19
91
[print][download]
Oteai
Nabeshima Akira
5p
3
Izumo Eiji
6p
0

0
1973-06-07
JP
blackR 19
137
[print][download]
Oteai
Hamajima Hisayoshi
6p
16
Nishigami Yoshihiko
5p
18

0
1973-06-07
JP
white4 19
291
[print][download]
Oteai
Ishii Kunio
8p
9
Nabeshima Ichiro
7p
7

0
1973-06-07
JP
black11 19
270
[print][download]
Oteai
Oka Mitsuo
5p
8
Hayase Hiroshi
7p
10

0
1973-06-07
JP
whiteR 19
190
[print][download]
Oteai
Yoshida Yoichi
7p
7
Someya Kazuo
8p
14

0
1973-06-07
JP
black4 19
298
[print][download]
Oteai
Ozaki Harumi
5p
15
Kusaka Kaneo
7p
13

0
1973-06-07
JP
blackR 19
239
[print][download]
Oteai
Nagamura Yutaro
8p
2
Kuwahara Munehisa
7p
0

0
1973-06-07
JP
blackR 19
121
[print][download]
Oteai
Otani Motohiro
4p
9
Yamazaki Masuo
6p
6

0
1973-06-07
JP
white4 19
244
[print][download]
Oteai
Kawai Tetsuyuki
4p
11
Fukui Susumu
5p
5

0
1973-06-07
JP
blackR 19
183
[print][download]
Oteai
Shimohira Akio
5p
12
Tanimiya Teiji
6p
2

0
1973-06-07
JP
blackR 19
169
[print][download]
Oteai
Abe Yoshiteru
7p
7
Chino Tadahiko
7p
10

0
1973-06-07
JP
black5 19
275
[print][download]
Oteai
Cho Chikun
5p
17
Kageyama Toshiro
6p
11

0
1973-06-07
JP
black20 19
217
[print][download]
Oteai
Kimura Yoshio
1p
4
Ukita Masayuki
2p
3

0
1973-06-06
JP
blackR 19
197
[print][download]
Oteai
Miyashita Suzue
1p
4
Kobayashi Chizu
2p
0

0
1973-06-06
JP
black5 19
205
[print][download]
Oteai
Inoue Hatsue
1p
4
Watanabe Reiji
3p
6

0
1973-06-06
JP
whiteR 19
218
[print][download]
Oteai
Yamamoto Masato
2p
7
Iwata Hajime
3p
8

0
1973-06-06
JP
white1 19
260
[print][download]
Oteai
Aragaki Takeshi
2p
8
Sekine Naohisa
3p
8

0
1973-06-06
JP
blackR 19
229
[print][download]
Oteai
Okumura Hideo
4p
4
Ito Makoto
5p
2

0
1973-05-31
JP
white3 19
226
[print][download]
Oteai
Takemiya Masaki
7p
0
Hane Yasumasa
8p
1

0
1973-05-31
JP
blackR 19
133
[print][download]
Oteai
Kawamura Masamichi
5p
2
Izumitani Minoru
6p
1

0
1973-05-31
JP
blackR 19
93
[print][download]
Oteai
Morishima Kaoru
5p
1
Maetani Shingo
5p
1

0
1973-05-31
JP
blackR 19
97
[print][download]
Oteai
Amayake Nobuo
5p
1
Ito Hiroshi
5p
0

0
1973-05-31
JP
blackR 19
191
[print][download]
Oteai
Tsuchida Masamitsu
7p
4
Hisai Keishi
8p
3

0
1973-05-31
JP
0 19
259
[print][download]
Oteai
Takenaka Kotaro
4p
0
Kodama Kunio
5p
1

0
1973-05-31
JP
black10 19
135
[print][download]
Oteai
Honma Akio
5p
1
Asano Hideaki
5p
4

0
1973-05-31
JP
blackR 19
197
[print][download]
Oteai
Kitamura Hiroshi
5p
6
Ito Tomoe
5p
7

0
1973-05-31
JP
blackR 19
219
[print][download]
Oteai
Nakayama Noriyuki
4p
2
Naganuma Makoto
5p
1

0
1973-05-31
JP
blackR 19
153
[print][download]
Oteai
Fukui Masaaki
6p
5
Hoshino Toshi
8p
6

0
1973-05-31
JP
black6 19
205
[print][download]
Oteai
Yokoyama Koichi
5p
0
Hisajima Kunio
5p
1

0
1973-05-31
JP
blackR 19
85
[print][download]
Oteai
Haruyama Isamu
6p
1
Nakagawa Shinsuke
7p
1

0
1973-05-31
JP
blackR 19
169
[print][download]
Oteai
Watanabe Hideo
6p
2
Kurosawa Tadanao
7p
0

0
1973-05-31
JP
whiteR 19
148
[print][download]
Oteai
Tokimoto Hajime
3p
0
Cho Chikun
5p
1

0
1973-05-31
JP
whiteR 19
128
[print][download]
Oteai
Kuroda Yukio
7p
3
Seo Hisashi
8p
5

0
1973-05-31
JP
black9 19
221
[print][download]
Oteai
Shimamura Michihiro
2p
6
Sakai Isao
4p
14

0
1973-05-30
JP
whiteR 19
158
[print][download]
Oteai
Sakuramoto Saburo
1p
4
Kataoka Satoshi
1p
3

0
1973-05-30
JP
whiteR 19
144
[print][download]
Oteai
Ando Toshiyuki
2p
1
Takabayashi Takuji
3p
6

0
1973-05-30
JP
whiteR 19
178
[print][download]
Oteai
Inoue Hatsue
1p
4
Kobayashi Chizu
1p
1

0
1973-05-30
JP
whiteR 19
164
[print][download]
Oteai
Oto Shozo
2p
3
Yoshida Yoichi
3p
5

0
1973-05-30
JP
blackR 19
179
[print][download]
Oteai
Sato Machiko
1p
0
Konishi Taizo
3p
1

0
1973-05-30
JP
blackR 19
121
[print][download]
Oteai
Inoue Kunio
4p
5
Morikawa Masao
4p
3

0
1973-05-30
JP
whiteR 19
212
[print][download]
Oteai
Watanabe Reiji
3p
5
Awaji Shuzo
5p
1

0
1973-05-30
JP
blackR 19
173
[print][download]
Oteai
Hirako Shiyo
4p
3
Kuwata Yasuaki
5p
1

0
1973-05-24
JP
whiteR 19
146
[print][download]
Oteai
Inagaki Koichi
6p
7
Hiroe Katsuhiko
6p
6

0
1973-05-24
JP
black1 19
227
[print][download]
Oteai
Hamajima Hisayoshi
6p
6
Sumino Tsunehiro
8p
10

0
1973-05-24
JP
black2 19
260
[print][download]
Oteai
Izumo Eiji
6p
3
Segawa Yoshio
8p
6

0
1973-05-24
JP
whiteR 19
168
[print][download]
Oteai
Izumitani Masanori
4p
9
Oka Mitsuo
5p
10

0
1973-05-24
JP
blackR 19
169
[print][download]
Oteai
Yamashita Yorimoto
4p
2
Matsuoka Teruo
6p
3

0
1973-05-24
JP
black3 19
230
[print][download]
Oteai
Ezura Yuichi
4p
3
Hirano Masaaki
5p
4

0
1973-05-24
JP
black6 19
246
[print][download]
Oteai
Nishigami Yoshihiko
5p
2
Hayase Hiroshi
7p
3

0
1973-05-24
JP
blackR 19
199
[print][download]
Oteai
Nabeshima Akira
5p
0
Nakaoka Jiro
6p
1

0
1973-05-24
JP
whiteR 19
154
[print][download]
Oteai
Tanimiya Teiji
6p
1
Yamazaki Masuo
6p
3

0
1973-05-24
JP
whiteR 19
154
[print][download]
Oteai
Kuwahara Munehisa
7p
3
Sugiuchi Kazuko
7p
2

0
1973-05-24
JP
black11 19
207
[print][download]
Oteai
Kanashima Tadashi
4p
1
Oka Nobumitsu
5p
1

0
1973-05-24
JP
blackR 19
71
[print][download]
Oteai
Abe Yoshiteru
7p
6
Kudo Norio
8p
4

0
1973-05-24
JP
blackR 19
141
[print][download]
Oteai
Takahashi Toshimitsu
7p
1
Kusaka Kaneo
7p
1

0
1973-05-24
JP
blackR 19
133
[print][download]
Oteai
Ishigure Makiko
1p
10
Kono Yukio
3p
5

0
1973-05-23
JP
whiteR 19
194
[print][download]
Oteai
Nobuta Shigehito
1p
16
Tsutsui Katsumi
3p
18

0
1973-05-23
JP
black2 19
246
[print][download]
Oteai
Iguchi Seiji
1p
6
Iwata Hajime
3p
3

0
1973-05-23
JP
whiteR 19
124
[print][download]
Oteai
Ogawa Tomoko
2p
6
Kosugi Masaru
3p
2

0
1973-05-23
JP
whiteR 19
146
[print][download]
Oteai
Shimohira Akio
5p
0
Sakai Toshio
6p
1

0
1973-05-17
JP
blackR 19
79
[print][download]
Oteai
Ito Makoto
5p
21
Tsuchida Masamitsu
7p
18

0
1973-05-17
JP
white7 19
264
[print][download]
Oteai
Ito Hiroshi
5p
1
Tsujii Ryotaro
6p
2

0
1973-05-17
JP
whiteR 19
156
[print][download]
Oteai
Kawamura Masamichi
5p
8
Amayake Nobuo
5p
9

0
1973-05-17
JP
white1 19
282
[print][download]
Oteai
Sakaguchi Ryuzo
5p
3
Nabeshima Ichiro
7p
2

0
1973-05-17
JP
whiteR 19
164
[print][download]
Oteai
Someya Kazuo
8p
4
Hane Yasumasa
8p
3

0
1973-05-17
JP
black5 19
270
[print][download]
Oteai
Saijo Masataka
6p
4
Ishii Kunio
8p
2

0
1973-05-17
JP
blackR 19
197
[print][download]
Oteai
Morikawa Masao
4p
15
Shirae Haruhiko
5p
13

0
1973-05-17
JP
blackR 19
283
[print][download]
Oteai
Kaji Kazutame
6p
9
Yokoyama Koichi
5p
9

0
1973-05-17
JP
white7 19
257
[print][download]
Oteai
Honma Akio
5p
16
Nakamura Hidehito
5p
25

0
1973-05-17
JP
white7 19
296
[print][download]
Oteai
Fukui Masaaki
6p
2
Kurosawa Tadanao
7p
4

0
1973-05-17
JP
black2 19
232
[print][download]
Oteai
Baba Shigeru
5p
1
Tozawa Akinobu
6p
2

0
1973-05-17
JP
whiteR 19
162
[print][download]
Oteai
Sato Kaoru
6p
1
Magari Reiki
8p
0

0
1973-05-17
JP
whiteR 19
140
[print][download]
Oteai
Sakai Isao
4p
2
Mizuno Ichiro
5p
2

0
1973-05-16
JP
blackR 19
215
[print][download]
Oteai
Yamashiro Hiroshi
2p
16
Akedo Kazumi
3p
16

0
1973-05-16
JP
white4 19
289
[print][download]
Oteai
Sato Machiko
1p
8
Suzuki Tsuna
3p
13

0
1973-05-16
JP
white5 19
276
[print][download]
Oteai
Inoue Hatsue
1p
1
Takabayashi Takuji
3p
2

0
1973-05-16
JP
whiteR 19
142
[print][download]
Oteai
Yamamoto Masato
1p
3
Amano Masafumi
3p
3

0
1973-05-16
JP
black8 19
177
[print][download]
Oteai
Kobayashi Chizu
1p
8
Konishi Taizo
3p
9

0
1973-05-16
JP
blackR 19
215
[print][download]
Oteai
Watanabe Reiji
3p
1
Nakayama Noriyuki
4p
2

0
1973-05-16
JP
blackR 19
171
[print][download]
Oteai
Su Kaiseki
3p
1
Sekine Naohisa
3p
1

0
1973-05-16
JP
whiteR 19
96
[print][download]
Oteai
Honda Sachiko
4p
3
Takenaka Kotaro
4p
0

0
1973-05-16
JP
blackR 19
97
[print][download]
Oteai
Iwata Hajime
2p
5
Ando Toshiyuki
2p
5

0
1973-05-16
JP
blackR 19
159
[print][download]
Oteai
Ito Yoshio
1p
6
O Rissei
1p
11

0
1973-05-16
JP
white12 19
208
[print][download]
Oteai
Kataoka Satoshi
1p
5
Kosugi Masaru
3p
7

0
1973-05-16
JP
blackR 19
225
[print][download]
Oteai
Aragaki Takeshi
1p
3
Shiratori Sumiko
3p
4

0
1973-05-16
JP
blackR 19
175
[print][download]
Oteai
Hiroe Katsuhiko
6p
7
Sakai Michiharu
8p
7

0
1973-05-10
JP
white14 19
232
[print][download]
Oteai
Morishima Kaoru
5p
6
Oka Mitsuo
5p
6

0
1973-05-10
JP
black12 19
252
[print][download]
Oteai
Izumitani Minoru
6p
8
Hisai Keishi
8p
10

0
1973-05-10
JP
whiteR 19
220
[print][download]
Oteai
Sumino Tsunehiro
8p
2
Segawa Yoshio
8p
1

0
1973-05-10
JP
blackR 19
159
[print][download]
Oteai
Okatani Mitsuo
4p
12
Hirano Masaaki
5p
14

0
1973-05-10
JP
black3 19
290
[print][download]
Oteai
Nishigami Yoshihiko
5p
3
Nabeshima Akira
5p
2

0
1973-05-10
JP
blackR 19
187
[print][download]
Oteai
Izumo Eiji
6p
7
Hayase Hiroshi
7p
12

0
1973-05-10
JP
white9 19
257
[print][download]
Oteai
Hamajima Hisayoshi
6p
1
Yoshida Yoichi
7p
5

0
1973-05-10
JP
whiteR 19
204
[print][download]
Oteai
Takahashi Toshimitsu
7p
14
Watanabe Hideo
6p
9

0
1973-05-10
JP
black5 19
265
[print][download]
Oteai
Oka Nobumitsu
5p
4
Kuwahara Munehisa
7p
7

0
1973-05-10
JP
whiteR 19
192
[print][download]
Oteai
Tanimiya Teiji
6p
0
Suzuki Masaharu
5p
2

0
1973-05-10
JP
blackR 19
159
[print][download]
Oteai
Miyazawa Goro
4p
16
Sato Masaharu
5p
19

0
1973-05-10
JP
white2 19
244
[print][download]
Oteai
Nakamura Hidehito
5p
4
Kamimura Kunio
6p
4

0
1973-05-10
JP
blackR 19
155
[print][download]
Oteai
Sugiuchi Kazuko
6p
4
Kuroda Yukio
7p
9

0
1973-05-10
JP
black1 19
232
[print][download]
Oteai
Kimura Yoshio
1p
4
Ito Hitoshi
3p
2

0
1973-05-09
JP
blackR 19
85
[print][download]
Oteai
Ito Yoshio
1p
2
Iguchi Seiji
1p
4

0
1973-05-09
JP
black1 19
250
[print][download]
Oteai
Yamamoto Yutaka
2p
4
Ukita Masayuki
2p
6

0
1973-05-09
JP
whiteR 19
226
[print][download]
Oteai
Inoue Hatsue
1p
6
Kono Yukio
3p
9

0
1973-05-09
JP
whiteR 19
208
[print][download]
Oteai
Takeuchi Sumio
4p
2
Sakai Masanori
3p
2

0
1973-05-09
JP
blackR 19
111
[print][download]
Oteai
Otani Motohiro
4p
7
Kawai Tetsuyuki
4p
7

0
1973-05-09
JP
white5 19
196
[print][download]
Oteai
Kobayashi Chizu
1p
0
Watanabe Reiji
3p
1

0
1973-05-09
JP
blackR 19
145
[print][download]
Oteai
Yamamoto Masato
1p
8
Su Kaiseki
3p
6

0
1973-05-09
JP
blackR 19
195
[print][download]
Oteai
Oto Shozo
2p
0
Konishi Taizo
3p
0

0
1973-05-09
JP
blackR 19
97
[print][download]
Oteai
Ito Tomoe
5p
17
Miwa Yoshiro
7p
15

0
1973-05-09
JP
white10 19
268
[print][download]
Oteai
O Rissei
1p
9
Ishigure Makiko
1p
11

0
1973-05-09
JP
blackR 19
191
[print][download]
Oteai
Haruyama Isamu
6p
4
Ishige Kakuo
7p
4

0
1973-05-09
JP
blackR 19
215
[print][download]
Oteai
Mizuno Ichiro
5p
3
Shimohira Akio
5p
0

0
1973-05-03
JP
blackR 19
175
[print][download]
Oteai
Baba Shigeru
5p
6
Saijo Masataka
6p
10

0
1973-05-03
JP
black1 19
265
[print][download]
Oteai
Inagaki Koichi
6p
1
Tsuchida Masamitsu
7p
0

0
1973-05-03
JP
blackR 19
169
[print][download]
Oteai
Nabeshima Ichiro
7p
0
Tsujii Ryotaro
6p
2

0
1973-05-03
JP
black5 19
249
[print][download]
Oteai
Maetani Shingo
5p
4
Ito Makoto
5p
3

0
1973-05-03
JP
white5 19
180
[print][download]
Oteai
Fukui Masaaki
6p
2
Matsuoka Teruo
6p
2

0
1973-05-03
JP
blackR 19
141
[print][download]
Oteai
Sakaguchi Ryuzo
5p
1
Ozaki Harumi
5p
6

0
1973-05-03
JP
black7 19
256
[print][download]
Oteai
Kusaka Kaneo
7p
5
Someya Kazuo
8p
6

0
1973-05-03
JP
black3 19
228
[print][download]
Oteai
Koyama Shizuo
5p
9
Nakagawa Shinsuke
7p
8

0
1973-05-03
JP
black2 19
258
[print][download]
Oteai
Nagamura Yutaro
8p
10
Magari Reiki
8p
18

0
1973-05-03
JP
white3 19
262
[print][download]
Oteai
Kageyama Toshiro
6p
5
Tozawa Akinobu
6p
10

0
1973-05-03
JP
white1 19
266
[print][download]
Oteai
Takabayashi Takuji
3p
7
Hanawa Yasutoki
3p
4

0
1973-05-02
JP
blackR 19
143
[print][download]
Oteai
Gaku Yuzuru
3p
2
Takenaka Kotaro
4p
2

0
1973-05-02
JP
blackR 19
181
[print][download]
Oteai
Ito Yoshio
1p
1
Cho Shoen
3p
3

0
1973-05-02
JP
blackR 19
181
[print][download]
Oteai
Kono Yukio
3p
5
Morikawa Masao
4p
4

0
1973-05-02
JP
black8 19
285
[print][download]
Oteai
Iwata Hajime
2p
4
Ishibashi Chinami
4p
3

0
1973-05-02
JP
blackR 19
155
[print][download]
Oteai
Yoshida Yoichi
3p
7
Awaji Shuzo
4p
7

0
1973-05-02
JP
whiteR 19
200
[print][download]
Oteai
Shiratori Sumiko
3p
1
Tokimoto Hajime
3p
5

0
1973-05-02
JP
black2 19
229
[print][download]
Oteai
Shimohira Akio
5p
16
Sakaguchi Ryuzo
5p
17

0
1973-04-19
JP
white1 19
281
[print][download]
Oteai
Baba Shigeru
5p
2
Tsuchida Masamitsu
7p
1

0
1973-04-19
JP
whiteR 19
170
[print][download]
Oteai
Saijo Masataka
6p
6
Kobayashi Koichi
6p
5

0
1973-04-19
JP
black3 19
243
[print][download]
Oteai
Hamajima Hisayoshi
6p
11
Someya Kazuo
8p
11

0
1973-04-19
JP
blackR 19
161
[print][download]
Oteai
Maetani Shingo
5p
3
Izumo Eiji
6p
3

0
1973-04-19
JP
white1 19
248
[print][download]
Oteai
Tsujii Ryotaro
6p
16
Sumino Tsunehiro
8p
11

0
1973-04-19
JP
black6 19
219
[print][download]
Oteai
Ozaki Harumi
5p
5
Matsuoka Teruo
6p
4

0
1973-04-19
JP
blackR 19
263
[print][download]
Oteai
Inagaki Koichi
6p
6
Hisai Keishi
8p
4

0
1973-04-19
JP
blackR 19
153
[print][download]
Oteai
Shirae Haruhiko
5p
28
Oka Nobumitsu
5p
25

0
1973-04-19
JP
whiteR 19
340
[print][download]
Oteai
Takamizawa Tadao
5p
2
Sugiuchi Kazuko
6p
0

0
1973-04-19
JP
whiteR 19
126
[print][download]
Oteai
Watanabe Hideo
6p
3
Kaji Kazutame
6p
0

0
1973-04-19
JP
whiteR 19
172
[print][download]
Oteai
Hisajima Kunio
5p
1
Abe Yoshiteru
7p
1

0
1973-04-19
JP
white3 19
229
[print][download]
Oteai
Sato Masaharu
5p
3
Kojima Takaho
7p
2

0
1973-04-19
JP
black7 19
245
[print][download]
Oteai
Kawamoto Noboru
6p
3
Magari Reiki
8p
4

0
1973-04-19
JP
blackR 19
177
[print][download]
Oteai
Akedo Kazumi
3p
0
Sakai Isao
4p
5

0
1973-04-18
JP
black1 19
240
[print][download]
Oteai
Ando Akio
2p
4
Takenaka Kotaro
4p
1

0
1973-04-18
JP
white6 19
182
[print][download]
Oteai
Kobayashi Chizu
1p
4
Suzuki Tsuna
3p
1

0
1973-04-18
JP
whiteR 19
174
[print][download]
Oteai
Sato Machiko
1p
2
Oto Shozo
2p
5

0
1973-04-18
JP
white1 19
227
[print][download]
Oteai
Ito Yoshio
1p
4
Yoshida Yoichi
3p
5

0
1973-04-18
JP
blackR 19
183
[print][download]
Oteai
Iguchi Seiji
1p
6
Nobuta Shigehito
1p
7

0
1973-04-18
JP
whiteR 19
238
[print][download]
Oteai
Yamamoto Masato
1p
8
Hanawa Yasutoki
3p
2

0
1973-04-18
JP
whiteR 19
190
[print][download]
Oteai
Morikawa Masao
4p
5
Ono Yutaka
4p
9

0
1973-04-18
JP
0 19
251
[print][download]
Oteai
Nakayama Noriyuki
4p
13
Ishibashi Chinami
4p
12

0
1973-04-18
JP
blackR 19
199
[print][download]
Oteai
Hashimoto Yujiro
1p
1
Ogawa Tomoko
2p
0

0
1973-04-18
JP
blackR 19
137
[print][download]
Oteai
Tokimoto Hajime
3p
5
Sekine Naohisa
3p
4

0
1973-04-18
JP
whiteR 19
210
[print][download]
Oteai
O Rissei
1p
1
Kono Yukio
3p
3

0
1973-04-18
JP
blackR 19
149
[print][download]
Oteai
Kataoka Satoshi
1p
4
Su Kaiseki
3p
3

0
1973-04-18
JP
blackR 19
229
[print][download]
Oteai
Shiratori Sumiko
3p
3
Kawai Tetsuyuki
4p
6

0
1973-04-18
JP
black17 19
210
[print][download]

advertisements

Mahjong Solitaire:
Free Online Mahjongg Games Kostenlos Mahjong Spielen Gratis Mahjong Spellen

home | prev | index | next | structured

home > japanese go scene > oteai overview > 1973

Feedback: editor@gobase.org