back

Korean Yearbook 1992

Pae Wang

Event
Player
black
Player
white
Date
Place
(iso)
Result
Pae-Wang
Chang Soo-young Kim Hee-chong 1990-06-07
KOR
B+21.5
Pae-Wang
Yi Bong-keun Yi Dong-kyu 1990-06-07
KOR
W+8.5
Pae-Wang
Im Sun-kun Hong Tae-sun 1990-06-22
KOR
W+0.5
Pae-Wang
Kim Soo-chang Jang Doo-jin 1990-06-26
KOR
B+R
Pae-Wang
Yang Jae-ho Kim Hak-soo 1990-07-10
KOR
B+R
Pae-Wang
Chung Soo-hyun Yi Joo-yong 1990-07-19
KOR
B+R
Pae-Wang
Chung Soo-hyun
Park Sang-chul 1990-08-04
KOR
W+7.5
Pae-Wang
Kim Park Sang-chul
1990-08-06
KOR
W+R
Pae-Wang
Oh Gyu-gil Seo Bongsoo 1990-08-12
KOR
W+R
Pae-Wang
Kim Soo-chang
Hong Tae-sun
1990-08-31
KOR
B+R
Pae-Wang
Seo Bongsoo
Chang Soo-young
1990-09-06
KOR
W+5.5
Pae-Wang
Yang Jae-ho
Kim Dong-kyu 1990-09-24
KOR
W+11.5
Pae-Wang
Chang Soo-young
Chung Soo-hyun
1990-09-28
KOR
B+R
Pae-Wang
Kim Soo-chang
Yi Dong-kyu
1990-10-19
KOR
W+R
Pae-Wang
Chang Soo-young
Yi Dong-kyu
1990-11-07
KOR
B+R
Pae-Wang
Yi Dong-kyu
Chang Soo-young
1990-11-20
KOR
W+3.5
Pae-Wang
Chang Soo-young
Cho Hunhyun 1990-12-06
KOR
W+5.5
Pae-Wang
Cho Hunhyun
Chang Soo-young
1990-12-19
KOR
B+R
Pae-Wang
Chang Soo-young
Cho Hunhyun
1990-12-24
KOR
W+R
Pae-Wang
Jun Young-sun Kim Jwa-ki 1991-07-22
KOR
W+R
Pae-Wang
Suh Nung-wook Yang Sang-kook 1991-07-22
KOR
B+17.5
Pae-Wang
Ho Chang-hee Kim Dok-kyu 1991-07-31
KOR
W+15.5
Pae-Wang
Hwang Won-joon Yang Jae-ho
1991-08-16
KOR
W+R
Pae-Wang
Lee Changho Seo Bongsoo
1991-08-16
KOR
W+R
Pae-Wang
Hong Tae-sun
Chung Soo-hyun
1991-09-10
KOR
B+0.5
Pae-Wang
Yi Hong-yul Chang Soo-young
1991-10-09
KOR
B+R
Pae-Wang
Seo Bongsoo
Kim Soo-chang
1991-10-15
KOR
W+3.5
Pae-Wang
Suh Nung-wook
Kim Dong-kyu
1991-10-15
KOR
B+R
Pae-Wang
Kim Jwa-ki
Hong Tae-sun
1991-10-30
KOR
B+R
Pae-Wang
Yi Hong-yul
Yang Jae-ho
1991-11-17
KOR
B+0.5
Pae-Wang
Kim Jwa-ki
Suh Nung-wook
1991-11-26
KOR
W+9.5
Pae-Wang
Yi Hong-yul
Kim Soo-chang
1991-12-16
KOR
W+R
Pae-Wang
Kim Soo-chang
Suh Nung-wook
1992-01-09
KOR
W+4.5
Pae-Wang
Suh Nung-wook
Kim Soo-chang
1992-01-28
KOR
W+14.5
Pae-Wang
Suh Nung-wook
Kim Soo-chang
1992-01-30
KOR
B+8.5
Pae-Wang
Cho Hunhyun
Suh Nung-wook
1992-02-11
KOR
W+3.5
Pae-Wang
Suh Nung-wook
Cho Hunhyun
1992-02-21
KOR
W+R
Pae-Wang
Cho Hunhyun
Suh Nung-wook
1992-03-04
KOR
B+R

Page creation: Jan van der Steen