back

Korean Yearbook 1992

Tongyang Securities Cup

Event
Player
black
Player
white
Date
Place
(iso)
Result
Tong-Yang
Chung Soo-hyun Qian Yuping 1990-12-01
KOR
W+R
Tong-Yang
Peng Jinghua Yoon Song-hyun 1990-12-01
KOR
W+7.5
Tong-Yang
Cao Dayuan Bak Soung-ho 1990-12-01
KOR
B+R
Tong-Yang
Kobayashi Satoru Ma Xiaochun 1990-12-01
KOR
W+17.5
Tong-Yang
Michael Redmond Otake Hideo 1990-12-01
KOR
W+R
Tong-Yang
Awaji Shuzo Yoo Chang-hyock 1990-12-01
KOR
B+0.5
Tong-Yang
Kim Il-hwan Yamashiro Hiroshi 1990-12-01
KOR
W+1.5
Tong-Yang
Rob van Zeijst Kataoka Satoshi 1990-12-01
KOR
W+R
Tong-Yang
Kim Hee-chong Kataoka Satoshi
1990-12-03
KOR
W+12.5
Tong-Yang
Nie Weiping Yamashiro Hiroshi
1990-12-03
KOR
B+3.5
Tong-Yang
Qian Yuping
Takemiya Masaki 1990-12-03
KOR
B+R
Tong-Yang
Otake Hideo
Cho Hunhyun 1990-12-03
KOR
W+R
Tong-Yang
Seo Bongsoo Awaji Shuzo
1990-12-03
KOR
W+12.5
Tong-Yang
Ma Xiaochun
Cho Chikun 1990-12-03
KOR
W+3.5
Tong-Yang
Rin Kaiho Cao Dayuan
1990-12-03
KOR
B+0.5
Tong-Yang
Lee Changho Yoon Song-hyun
1990-12-03
KOR
B+R
Tong-Yang
Cho Chikun
Kataoka Satoshi
1991-04-14
KOR
B+R
Tong-Yang
Rin Kaiho
Awaji Shuzo
1991-04-14
KOR
B+8.5
Tong-Yang
Nie Weiping
Cho Hunhyun
1991-04-14
KOR
W+7.5
Tong-Yang
Rin Kaiho
Cho Chikun
1991-06-13
KOR
B+R
Tong-Yang
Cho Chikun
Rin Kaiho
1991-06-15
KOR
W+0.5

Page creation: Jan van der Steen