KR Lee KiSeob
General information
also found as Yi Ki-seop Progression
nationality KR Korea (South)
born 1950-02-23
rank 6
pro status Professional
affiliation Korean Go Association, Seoul, Korea
pid 7069