backGoBase.org home | prev | index | next | details
Go, an addictive game Copyright © 1994-2024 GoBase
China  tournaments | all-china team championship, 2008  
Game selection
round black rank white rank date result game
Xinxing vs Baejing
Tuo Jiaxi
3p
Zhang Ce
3p
2008-12-27
black3.5 [print][download]
Xinxing vs Baejing
Luo Xihe
9p
Chen Yaoye
9p
2008-12-27
black7.5 [print][download]
Xinxing vs Baejing
Kong Jie
7p
Peng Quan
7p
2008-12-27
blackR [print][download]
Xinxing vs Baejing
Liu Xing
7p
Wang Yang
5p
2008-12-27
black16.5 [print][download]
Chongqing vs Guizhou
Sun Li
4p
Xie He
7p
2008-12-27
whiteR [print][download]
Chongqing vs Guizhou
Liu Jing
8p
Piao Wenyao
5p
2008-12-27
whiteR [print][download]
Chongqing vs Guizhou
Shi Yue
4p
Wang Xi
9p
2008-12-27
blackR [print][download]
Chongqing vs Guizhou
Gu Li
Mingren
Wang Lei
8p
2008-12-27
blackR [print][download]
Hebei vs Yunnan
Fu Chong
4p
Wang Lei
6p
2008-12-27
black5.5 [print][download]
Hebei vs Yunnan
Tan Xiao
4p
Ding Wei
9p
2008-12-27
whiteR [print][download]
Hebei vs Yunnan
Wang Yao
6p
Wang Yuhui
7p
2008-12-27
whiteR [print][download]
Hebei vs Yunnan
Sun Tengyu
3p
Chen Xiaonan
3p
2008-12-27
blackR [print][download]
Wuhan vs Shanghai
Hu Yaoyu
8p
Ma Xiaochun
9p
2008-12-27
black1.5 [print][download]
Wuhan vs Shanghai
Zhong Wenjing
5p
Zhu Yuanhao
3p
2008-12-27
black5.5 [print][download]
Wuhan vs Shanghai
Chang Hao
9p
Li Zhe
6p
2008-12-27
blackR [print][download]
Wuhan vs Shanghai
Pan Hui
3p
Qiu Jun
8p
2008-12-27
whiteR [print][download]
Guangxi vs Haidian
Feng Wei
3p
Liao Xingwen
3p
2008-12-27
black1.5 [print][download]
Guangxi vs Haidian
Niu Yutian
6p
Zhao Shouxun
5p
2008-12-27
black1.5 [print][download]
Guangxi vs Haidian
Meng Tailing
4p
Li Kang
6p
2008-12-27
white0.5 [print][download]
Guangxi vs Haidian
Zhang Li
4p
Ma Xiaobing
4p
2008-12-27
black5.5 [print][download]
Sichuan vs Shandong
Shao Weigang
9p
Yang Yi
6p
2008-12-27
blackR [print][download]
Sichuan vs Shandong
Peng Liyao
4p
Zhou Ruiyang
5p
2008-12-27
blackR [print][download]
Sichuan vs Shandong
Zhou Heyang
9p
Lee Younggu
7p
2008-12-27
black5.5 [print][download]
Sichuan vs Shandong
Gu Lingyi
5p
Tao Xin
4p
2008-12-27
whiteR [print][download]
Sichuan vs Haidian
Zhao Shouxun
5p
Dang Yifei
2p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Sichuan vs Haidian
Yang Yi
6p
Feng Wei
3p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Sichuan vs Haidian
Meng Tailing
4p
Gu Lingyi
5p
2008-12-20
white0.5 [print][download]
Sichuan vs Haidian
Peng Liyao
4p
Ma Xiaobing
4p
2008-12-20
blackR [print][download]
Guangxi vs Wuhan
Pan Hui
3p
Zhang Li
4p
2008-12-20
black5.5 [print][download]
Guangxi vs Wuhan
Liao Xingwen
3p
Li Zhe
6p
2008-12-20
blackR [print][download]
Guangxi vs Wuhan
Zhang Wei
5p
Li Kang
6p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Guangxi vs Wuhan
Niu Yutian
6p
Zhong Wenjing
5p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Shanghai vs Hebei
Sun Tengyu
3p
Qiu Jun
8p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Shanghai vs Hebei
Chang Hao
9p
Zhao Zhelun
4p
2008-12-20
blackR [print][download]
Shanghai vs Hebei
Wang Lei
6p
Hu Yaoyu
8p
2008-12-20
white0.5 [print][download]
Shanghai vs Hebei
Zhu Yuanhao
3p
Wang Yuhui
7p
2008-12-20
white2.5 [print][download]
Yunnan vs Chongqing
Wang Xi
9p
Chen Xiaonan
3p
2008-12-20
blackR [print][download]
Yunnan vs Chongqing
Wang Yao
6p
Yu Bin
9p
2008-12-20
blackR [print][download]
Yunnan vs Chongqing
Gu Li
Mingren
Ding Wei
9p
2008-12-20
blackR [print][download]
Yunnan vs Chongqing
Fu Chong
4p
Xie He
7p
2008-12-20
blackR [print][download]
Guizhou vs Xinxing
Luo Xihe
9p
Shi Yue
4p
2008-12-20
white4.5 [print][download]
Guizhou vs Xinxing
Sun Li
4p
Huang Yizhong
7p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Guizhou vs Xinxing
Liu Xing
7p
Piao Wenyao
5p
2008-12-20
blackR [print][download]
Guizhou vs Xinxing
Wang Lei
8p
Peng Quan
7p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Baejing vs Shandong
Zhou Ruiyang
5p
Tuo Jiaxi
3p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Baejing vs Shandong
Wang Yang
5p
Tao Xin
4p
2008-12-20
black3.5 [print][download]
Baejing vs Shandong
Zhou Heyang
9p
Kong Jie
7p
2008-12-20
whiteR [print][download]
Baejing vs Shandong
Chen Yaoye
9p
Jiang Weijie
4p
2008-12-20
blackR [print][download]
Baejing vs Guizhou
Shi Yue
4p
Chen Yaoye
9p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Baejing vs Guizhou
Kong Jie
7p
Piao Wenyao
5p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Baejing vs Guizhou
Lee Sedol
9p
Tuo Jiaxi
3p
2008-12-13
blackR [print][download]
Baejing vs Guizhou
Lan Tian
4p
Wang Lei
8p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Xinxing vs Yunnan
Fu Chong
4p
Luo Xihe
9p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Xinxing vs Yunnan
Tang Weixing
2p
Chen Xiaonan
3p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Xinxing vs Yunnan
Wang Yao
6p
Peng Quan
7p
2008-12-13
blackR [print][download]
Xinxing vs Yunnan
Liu Xing
7p
Ding Wei
9p
2008-12-13
blackR [print][download]
Shanghai vs Chongqing
Yu Bin
9p
Zhu Yuanhao
3p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Shanghai vs Chongqing
Chang Hao
9p
Wang Xi
9p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Shanghai vs Chongqing
Gu Li
Mingren
Hu Yaoyu
8p
2008-12-13
blackR [print][download]
Shanghai vs Chongqing
Qiu Jun
8p
Xie He
7p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Hebei vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Wang Yuhui
7p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Hebei vs Guangxi
Sun Tengyu
3p
Li Kang
6p
2008-12-13
white0.5 [print][download]
Hebei vs Guangxi
Zhang Li
4p
Wang Lei
6p
2008-12-13
blackR [print][download]
Hebei vs Guangxi
Tan Xiao
4p
Liao Xingwen
3p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Wuhan vs Sichuan
Li Jie
6p
Zhong Wenjing
5p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Wuhan vs Sichuan
Ma Xiaochun
9p
Gu Lingyi
5p
2008-12-13
white0.5 [print][download]
Wuhan vs Sichuan
Yang Yi
6p
Li Zhe
6p
2008-12-13
blackR [print][download]
Wuhan vs Sichuan
Zhang Wei
5p
Peng Liyao
4p
2008-12-13
whiteR [print][download]
Shandong vs Haidian
Ma Xiaobing
4p
Jiang Weijie
4p
2008-12-12
whiteR [print][download]
Shandong vs Haidian
Tao Xin
4p
Feng Wei
3p
2008-12-12
black3.5 [print][download]
Shandong vs Haidian
Meng Tailing
4p
Zhou Ruiyang
5p
2008-12-12
blackR [print][download]
Shandong vs Haidian
Shao Weigang
9p
Zhao Shouxun
5p
2008-12-12
blackR [print][download]
Guizhou vs Yunnan
Wang Lei
6p
Piao Wenyao
5p
2008-12-06
white10.5 [print][download]
Guizhou vs Yunnan
Wang Lei
8p
Chen Xiaonan
3p
2008-12-06
blackR [print][download]
Guizhou vs Yunnan
Ding Wei
9p
Shi Yue
4p
2008-12-06
whiteR [print][download]
Guizhou vs Yunnan
Sun Li
4p
Fu Chong
4p
2008-12-06
blackR [print][download]
Haidian vs Wuhan
Zhang Wei
5p
Zhao Shouxun
5p
2008-12-04
blackR [print][download]
Haidian vs Wuhan
Yang Xiaotian
2p
Pan Hui
3p
2008-12-04
whiteR [print][download]
Haidian vs Wuhan
Li Zhe
6p
Meng Tailing
4p
2008-12-04
blackR [print][download]
Haidian vs Wuhan
Yan Huan
3p
Zhong Wenjing
5p
2008-12-04
whiteR [print][download]
Sichuan vs Hebei
Sun Tengyu
3p
Li Jie
6p
2008-12-04
black7.5 [print][download]
Sichuan vs Hebei
Gu Lingyi
5p
Tan Xiao
4p
2008-12-04
black3.5 [print][download]
Sichuan vs Hebei
Wang Yuhui
7p
Yang Yi
6p
2008-12-04
blackR [print][download]
Sichuan vs Hebei
Peng Liyao
4p
Wang Lei
6p
2008-12-04
white0.5 [print][download]
Guangxi vs Chongqing
Yu Bin
9p
Niu Yutian
6p
2008-12-04
blackR [print][download]
Guangxi vs Chongqing
Zhang Li
4p
Wang Xi
9p
2008-12-04
whiteR [print][download]
Guangxi vs Chongqing
Xie He
7p
Li Kang
6p
2008-12-04
black1.5 [print][download]
Guangxi vs Chongqing
Liao Xingwen
3p
Gu Li
Mingren
2008-12-04
blackR [print][download]
Shanghai vs Xinxing
Luo Xihe
9p
Zhu Yuanhao
3p
2008-12-04
white0.5 [print][download]
Shanghai vs Xinxing
Qiu Jun
8p
Liu Xing
7p
2008-12-04
whiteR [print][download]
Shanghai vs Xinxing
Huang Yizhong
7p
Chang Hao
9p
2008-12-04
blackR [print][download]
Shanghai vs Xinxing
Hu Yaoyu
8p
Peng Quan
7p
2008-12-04
white0.5 [print][download]
Yunnan vs Baejing
Chen Yaoye
9p
Wang Yao
6p
2008-12-04
whiteR [print][download]
Yunnan vs Baejing
Chen Xiaonan
3p
Tuo Jiaxi
3p
2008-12-04
whiteR [print][download]
Yunnan vs Baejing
Kong Jie
7p
Ding Wei
9p
2008-12-04
whiteR [print][download]
Yunnan vs Baejing
Fu Chong
4p
Wang Yang
5p
2008-12-04
blackR [print][download]
Guizhou vs Shandong
Shao Weigang
9p
Wang Lei
8p
2008-12-04
whiteR [print][download]
Guizhou vs Shandong
Shi Yue
4p
Tao Xin
4p
2008-12-04
blackR [print][download]
Guizhou vs Shandong
Zhou Ruiyang
5p
Lee Sedol
9p
2008-12-04
white0.5 [print][download]
Guizhou vs Shandong
Piao Wenyao
5p
Zhou Heyang
9p
2008-12-04
black1.5 [print][download]
Shanghai vs Guizhou
Piao Wenyao
5p
Hu Yaoyu
8p
2008-12-02
whiteR [print][download]
Shanghai vs Guizhou
Qiu Jun
8p
Shi Yue
4p
2008-12-02
whiteR [print][download]
Shanghai vs Guizhou
Lee Sedol
9p
Chang Hao
9p
2008-12-02
blackR [print][download]
Shanghai vs Guizhou
Zhu Yuanhao
3p
Wang Lei
8p
2008-12-02
black1.5 [print][download]
Baejing vs Shanghai
Liu Shizhen
7p
Chen Yaoye
9p
2008-11-29
white2.5 [print][download]
Baejing vs Shanghai
Lan Tian
4p
Zhu Yuanhao
3p
2008-11-29
white0.5 [print][download]
Baejing vs Shanghai
Chang Hao
9p
Tuo Jiaxi
3p
2008-11-29
whiteR [print][download]
Baejing vs Shanghai
Kong Jie
7p
Hu Yaoyu
8p
2008-11-29
white0.5 [print][download]
Xinxing vs Guangxi
Liao Xingwen
3p
Luo Xihe
9p
2008-11-29
blackR [print][download]
Xinxing vs Guangxi
Liu Xing
7p
Zhang Li
4p
2008-11-29
whiteR [print][download]
Xinxing vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Huang Yizhong
7p
2008-11-29
white4.5 [print][download]
Xinxing vs Guangxi
Peng Quan
7p
Li Kang
6p
2008-11-29
blackR [print][download]
Sichuan vs Chongqing
Xie He
7p
Li Jie
6p
2008-11-29
blackR [print][download]
Sichuan vs Chongqing
Peng Liyao
4p
Wang Xi
9p
2008-11-29
blackR [print][download]
Sichuan vs Chongqing
Gu Li
Mingren
Gu Lingyi
5p
2008-11-29
blackR [print][download]
Sichuan vs Chongqing
Dang Yifei
2p
Yu Bin
9p
2008-11-29
whiteR [print][download]
Hebei vs Haidian
Feng Wei
3p
Wang Yuhui
7p
2008-11-29
whiteR [print][download]
Hebei vs Haidian
Tan Xiao
4p
Yan Huan
3p
2008-11-29
blackR [print][download]
Hebei vs Haidian
Meng Tailing
4p
Wang Lei
6p
2008-11-29
whiteR [print][download]
Hebei vs Haidian
Sun Tengyu
3p
Yang Xiantian
2p
2008-11-29
blackR [print][download]
Shandong vs Wuhan
Zhou Kui
4p
Shao Weigang
9p
2008-11-29
whiteR [print][download]
Shandong vs Wuhan
Jiang Weijie
4p
Zhong Wenjing
5p
2008-11-29
whiteR [print][download]
Shandong vs Wuhan
Li Zhe
6p
Zhou Ruiyang
5p
2008-11-29
whiteR [print][download]
Shandong vs Wuhan
Zhou Heyang
9p
Zhang Wei
5p
2008-11-29
blackR [print][download]
Guangxi vs Baejing
Zhang Wendong
9p
Liao Xingwen
3p
2008-11-23
black3.5 [print][download]
Guangxi vs Baejing
Zhang Li
4p
Lan Tian
4p
2008-11-23
blackR [print][download]
Guangxi vs Baejing
Kong Jie
7p
Niu Yutian
6p
2008-11-23
blackR [print][download]
Guangxi vs Baejing
Li Kang
6p
Chen Yaoye
9p
2008-11-23
whiteR [print][download]
Wuhan vs Hebei
Tan Xiao
4p
Zhang Wei
5p
2008-11-22
blackR [print][download]
Wuhan vs Hebei
Zhong Wenjing
5p
Wang Yuhui
7p
2008-11-22
blackR [print][download]
Wuhan vs Hebei
Wang Lei
6p
Li Zhe
6p
2008-11-22
blackR [print][download]
Wuhan vs Hebei
Ma Xiaochun
9p
Sun Tengyu
3p
2008-11-22
whiteR [print][download]
Haidian vs Chongqing
Yu Bin
9p
Yan Huan
3p
2008-11-22
blackR [print][download]
Haidian vs Chongqing
Zhao Shouxun
5p
Wang Xi
9p
2008-11-22
white12.5 [print][download]
Haidian vs Chongqing
Gu Li
Mingren
Meng Tailing
4p
2008-11-22
blackR [print][download]
Haidian vs Chongqing
Ma Xiaobing
4p
Xie He
7p
2008-11-22
whiteR [print][download]
Sichuan vs Xinxing
Luo Xihe
9p
Yang Yi
6p
2008-11-22
blackR [print][download]
Sichuan vs Xinxing
Li Jie
6p
Huang Yizhong
7p
2008-11-22
whiteR [print][download]
Sichuan vs Xinxing
Liu Xing
7p
Peng Liyao
4p
2008-11-22
whiteR [print][download]
Sichuan vs Xinxing
Gu Lingyi
5p
Peng Quan
7p
2008-11-22
white2.5 [print][download]
Yunnan vs Shandong
Zhou Ruiyang
5p
Ding Wei
9p
2008-11-22
whiteR [print][download]
Yunnan vs Shandong
Chen Xiaonan
3p
Jiang Weijie
4p
2008-11-22
whiteR [print][download]
Yunnan vs Shandong
Shao Weigang
9p
Fu Chong
4p
2008-11-22
whiteR [print][download]
Yunnan vs Shandong
Wang Yao
6p
Zhou Heyang
9p
2008-11-22
whiteR [print][download]
Yunnan vs Shanghai
Qiu Jun
8p
Wang Yao
6p
2008-11-15
white2.5 [print][download]
Yunnan vs Shanghai
Fu Chong
4p
Chang Hao
9p
2008-11-15
white0.5 [print][download]
Yunnan vs Shanghai
Hu Yaoyu
8p
Ding Wei
9p
2008-11-15
blackR [print][download]
Yunnan vs Shanghai
Chen Xiaonan
3p
Zhu Yuanhao
3p
2008-11-15
whiteR [print][download]
Guizhou vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Wang Lei
8p
2008-11-15
black1.5 [print][download]
Guizhou vs Guangxi
Sun Li
4p
Liu Xiaoguang
9p
2008-11-15
blackR [print][download]
Guizhou vs Guangxi
Li Kang
6p
Piao Wenyao
5p
2008-11-15
whiteR [print][download]
Guizhou vs Guangxi
Shi Yue
4p
Zhang Li
4p
2008-11-15
blackR [print][download]
Baejing vs Sichuan
Gu Lingyi
5p
Wang Yang
5p
2008-11-15
blackR [print][download]
Baejing vs Sichuan
Tuo Jiaxi
3p
Yang Yi
6p
2008-11-15
blackR [print][download]
Baejing vs Sichuan
Lee Younggu
7p
Chen Yaoye
9p
2008-11-15
blackR [print][download]
Baejing vs Sichuan
Kong Jie
7p
Peng Liyao
4p
2008-11-15
black5.5 [print][download]
Xinxing vs Haidian
Zhao Shouxun
5p
Huang Yizhong
7p
2008-11-15
whiteR [print][download]
Xinxing vs Haidian
Liu Xing
7p
Ma Xiaobing
4p
2008-11-15
blackR [print][download]
Xinxing vs Haidian
Meng Tailing
4p
Luo Xihe
9p
2008-11-15
black13.5 [print][download]
Xinxing vs Haidian
Peng Quan
7p
Yan Huan
3p
2008-11-15
white2.5 [print][download]
Chongqing vs Wuhan
Ma Xiaochun
9p
Yu Bin
9p
2008-11-15
black1.5 [print][download]
Chongqing vs Wuhan
Gu Li
Mingren
Zhong Wenjing
5p
2008-11-15
black3.5 [print][download]
Chongqing vs Wuhan
Li Zhe
6p
Wang Xi
9p
2008-11-15
whiteR [print][download]
Chongqing vs Wuhan
Xie He
7p
Zhang Wei
5p
2008-11-15
blackR [print][download]
Shandong vs Hebei
Tan Xiao
4p
Tao Xin
4p
2008-11-15
blackR [print][download]
Shandong vs Hebei
Zhou Ruiyang
5p
Wang Yuhui
7p
2008-11-15
whiteR [print][download]
Shandong vs Hebei
Wang Lei
6p
Zhou Heyang
9p
2008-11-15
blackR [print][download]
Shandong vs Hebei
Jiang Weijie
4p
Sun Tengyu
3p
2008-11-15
whiteR [print][download]
Guangxi vs Yunnan
Ding Wei
9p
Zhang Li
4p
2008-11-06
white0.5 [print][download]
Guangxi vs Yunnan
Liao Xingwen
3p
Chen Xiaonan
3p
2008-11-06
white6.5 [print][download]
Guangxi vs Yunnan
Wang Yao
6p
Li Kang
6p
2008-11-06
white0.5 [print][download]
Guangxi vs Yunnan
Niu Yutian
6p
Fu Chong
4p
2008-11-06
black3.5 [print][download]
Sichuan vs Guizhou
Wang Lei
8p
Peng Liyao
4p
2008-11-06
blackR [print][download]
Sichuan vs Guizhou
Gu Lingyi
5p
Sun Li
4p
2008-11-06
blackR [print][download]
Sichuan vs Guizhou
Piao Wenyao
5p
Lee Younggu
7p
2008-11-06
whiteR [print][download]
Sichuan vs Guizhou
Yang Yi
6p
Shi Yue
4p
2008-11-06
whiteR [print][download]
Hebei vs Chongqing
Yu Bin
9p
Zhao Zhelun
4p
2008-11-06
blackR [print][download]
Hebei vs Chongqing
Wang Yuhui
7p
Liu Jing
8p
2008-11-06
blackR [print][download]
Hebei vs Chongqing
Wang Xi
9p
Wang Lei
6p
2008-11-06
black5.5 [print][download]
Hebei vs Chongqing
Sun Tengyu
3p
Xie He
7p
2008-11-06
whiteR [print][download]
Wuhan vs Xinxing
Huang Yizhong
7p
Zhang Wei
5p
2008-11-06
white0.5 [print][download]
Wuhan vs Xinxing
Zhong Wenjing
5p
Liu Xing
7p
2008-11-06
blackR [print][download]
Wuhan vs Xinxing
Peng Quan
7p
Li Zhe
6p
2008-11-06
whiteR [print][download]
Wuhan vs Xinxing
Ma Xiaochun
9p
Luo Xihe
9p
2008-11-06
white2.5 [print][download]
Haidian vs Baejing
Lan Tian
4p
Yan Huan
3p
2008-11-06
whiteR [print][download]
Haidian vs Baejing
Yang Xiaotian
2p
Chen Yaoye
9p
2008-11-06
whiteR [print][download]
Haidian vs Baejing
Kong Jie
7p
Meng Tailing
4p
2008-11-06
blackR [print][download]
Haidian vs Baejing
Zhao Shouxun
5p
Tuo Jiaxi
3p
2008-11-06
blackR [print][download]
Shanghai vs Shandong
Shao Weigang
9p
Zhu Yuanhao
3p
2008-11-06
white0.5 [print][download]
Shanghai vs Shandong
Liu Shizhen
7p
Jiang Weijie
4p
2008-11-06
whiteR [print][download]
Shanghai vs Shandong
Zhou Heyang
9p
Qiu Jun
8p
2008-11-06
blackR [print][download]
Shanghai vs Shandong
Hu Yaoyu
8p
Zhou Ruiyang
5p
2008-11-06
black1.5 [print][download]
Shanghai vs Guangxi
Li Kang
6p
Qiu Jun
8p
2008-11-01
black5.5 [print][download]
Shanghai vs Guangxi
Liu Shizhen
7p
Zhan Li
4p
2008-11-01
blackR [print][download]
Shanghai vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Hu Yaoyu
8p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Shanghai vs Guangxi
Zhu Yuanhao
3p
Liao Xingwen
3p
2008-11-01
blackR [print][download]
Yunnan vs Sichuan
Dang Yifei
2p
Fu Chong
4p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Yunnan vs Sichuan
Chen Xiaonan
3p
Yang Yi
6p
2008-11-01
blackR [print][download]
Yunnan vs Sichuan
Gu Lingyi
5p
Wang Yao
6p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Yunnan vs Sichuan
Ding Wei
9p
Peng Liyao
4p
2008-11-01
white0.5 [print][download]
Guizhou vs Haidian
Ma Xiaobing
4p
Wang Lei
8p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Guizhou vs Haidian
Sun Li
4p
Zhao Shouxun
5p
2008-11-01
blackR [print][download]
Guizhou vs Haidian
Meng Tailing
4p
Piao Wenyao
5p
2008-11-01
blackR [print][download]
Guizhou vs Haidian
Shi Yue
4p
Feng Wei
3p
2008-11-01
blackR [print][download]
Baejing vs Wuhan
Zhong Wenjing
5p
Kong Jie
7p
2008-11-01
white2.5 [print][download]
Baejing vs Wuhan
Tuo Jiaxi
3p
Pan Hui
3p
2008-11-01
blackR [print][download]
Baejing vs Wuhan
Zhang Wei
5p
Lan Tian
4p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Baejing vs Wuhan
Chen Yaoye
9p
Li Zhe
6p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Xinxing vs Hebei
Sun Tengyu
3p
Huang Yizhong
7p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Xinxing vs Hebei
Peng Quan
7p
Tan Xiao
4p
2008-11-01
black3.5 [print][download]
Xinxing vs Hebei
Wang Lei
6p
Luo Xihe
9p
2008-11-01
blackR [print][download]
Xinxing vs Hebei
Liu Xing
7p
Wang Yuhui
7p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Shandong vs Chongqing
Xie He
7p
Zhou Heyang
9p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Shandong vs Chongqing
Shao Weigang
9p
Yu Bin
9p
2008-11-01
whiteR [print][download]
Shandong vs Chongqing
Wang Xi
9p
Zhou Ruiyang
5p
2008-11-01
blackR [print][download]
Shandong vs Chongqing
Tao Xin
4p
Liu Jing
8p
2008-11-01
blackR [print][download]
Chongqing vs Xinxing
Luo Xihe
9p
Yu Bin
9p
2008-07-05
whiteR [print][download]
Chongqing vs Xinxing
Liu Jing
7p
Tang Weixing
2p
2008-07-05
blackR [print][download]
Chongqing vs Xinxing
Peng Quan
7p
Xie He
7p
2008-07-05
whiteR [print][download]
Chongqing vs Xinxing
Wang Xi
9p
Huang Yizhong
6p
2008-07-05
blackR [print][download]
Hebei vs Baejing
Tuo Jiaxi
3p
Tan Xiao
4p
2008-07-05
blackR [print][download]
Hebei vs Baejing
Zhao Zhelun
3p
Chen Yaoye
9p
2008-07-05
white4.5 [print][download]
Hebei vs Baejing
Kong Jie
7p
Wang Lei
6p
2008-07-05
whiteR [print][download]
Hebei vs Baejing
Wang Yuhui
7p
Wang Yang
5p
2008-07-05
blackR [print][download]
Wuhan vs Guizhou
Shi Yue
4p
Zhong Wenjing
5p
2008-07-05
blackR [print][download]
Wuhan vs Guizhou
Ma Xiaochun
9p
Sun Li
3p
2008-07-05
blackR [print][download]
Wuhan vs Guizhou
Piao Wenyao
5p
Li Zhe
6p
2008-07-05
whiteR [print][download]
Wuhan vs Guizhou
Zhang Wei
5p
Wang Lei
8p
2008-07-05
white2.5 [print][download]
Haidian vs Yunnan
Ding Wei
9p
Zhao Shouxun
5p
2008-07-05
white2.5 [print][download]
Haidian vs Yunnan
Feng Wei
3p
Fu Chong
4p
2008-07-05
black3.5 [print][download]
Haidian vs Yunnan
Wang Yao
6p
Meng Tailing
4p
2008-07-05
whiteR [print][download]
Haidian vs Yunnan
Ma Xiaobing
4p
Chen Xiaonan
3p
2008-07-05
blackR [print][download]
Sichuan vs Shanghai
Liu Shizhen
7p
Yang Yi
6p
2008-07-05
white4.5 [print][download]
Sichuan vs Shanghai
Peng Liyao
4p
Qiu Jun
8p
2008-07-05
whiteR [print][download]
Sichuan vs Shanghai
Hu Yaoyu
8p
Lee Younggu
7p
2008-07-05
whiteR [print][download]
Sichuan vs Shanghai
Gu Lingyi
5p
Zhu Yuanhao
3p
2008-07-05
white2.5 [print][download]
Guangxi vs Shandong
Shao Weigang
9p
Zhang Li
4p
2008-07-05
whiteR [print][download]
Guangxi vs Shandong
Liao Xingwen
2p
Jiang Weiji
3p
2008-07-05
white2.5 [print][download]
Guangxi vs Shandong
Zhou Heyang
9p
Li Kang
6p
2008-07-05
blackR [print][download]
Guangxi vs Shandong
Niu Yutian
6p
Zhou Ruiyang
5p
2008-07-05
blackR [print][download]
Guangxi vs Sichuan
Dang Yifei
1p
Zhang Li
4p
2008-07-01
black3.5 [print][download]
Guangxi vs Sichuan
Liao Xingwen
2p
Peng Liyao
4p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Guangxi vs Sichuan
Gu Lingyi
5p
Niu Yutian
6p
2008-07-01
blackR [print][download]
Guangxi vs Sichuan
Li Kang
6p
Yang Yi
6p
2008-07-01
black5.5 [print][download]
Shanghai vs Haidian
Zhao Shouxun
5p
Qiu Jun
8p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Shanghai vs Haidian
Hu Yaoyu
8p
Feng Wei
3p
2008-07-01
blackR [print][download]
Shanghai vs Haidian
Meng Tailing
4p
Chang Hao
9p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Shanghai vs Haidian
Zhu Yuanhao
3p
Ma Xiaobing
4p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Yunnan vs Wuhan
Ma Xiaochun
9p
Wang Yao
6p
2008-07-01
white0.5 [print][download]
Yunnan vs Wuhan
Chen Xiaonan
3p
Zhang Wei
5p
2008-07-01
white2.5 [print][download]
Yunnan vs Wuhan
Li Zhe
6p
Ding Wei
9p
2008-07-01
white0.5 [print][download]
Yunnan vs Wuhan
Fu Chong
4p
Zhong Wenjing
5p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Guizhou vs Hebei
Zhao Zhelun
3p
Sun Li
3p
2008-07-01
white4.5 [print][download]
Guizhou vs Hebei
Shi Yue
4p
Tan Xiao
4p
2008-07-01
blackR [print][download]
Guizhou vs Hebei
Wang Lei
6p
Wang Lei
8p
2008-07-01
blackR [print][download]
Guizhou vs Hebei
Piao Wenyao
5p
Wang Yuhui
7p
2008-07-01
blackR [print][download]
Baejing vs Chongqing
Yu Bin
9p
Tuo Jiaxi
3p
2008-07-01
blackR [print][download]
Baejing vs Chongqing
Lan Tian
4p
Xie He
7p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Baejing vs Chongqing
Gu Li
Mingren
Kong Jie
7p
2008-07-01
blackR [print][download]
Baejing vs Chongqing
Chen Yaoye
9p
Wang Xi
9p
2008-07-01
black5.5 [print][download]
Shandong vs Xinxing
Huang Yizhong
6p
Shao Weigang
9p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Shandong vs Xinxing
Zhou Heyang
9p
Luo Xihe
9p
2008-07-01
black7.5 [print][download]
Shandong vs Xinxing
Liu Xing
7p
Zhou Ruiyang
5p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Shandong vs Xinxing
Tao Xin
4p
Peng Quan
7p
2008-07-01
whiteR [print][download]
Baejing vs Xinxing
Luo Xihe
9p
Tuo Jiaxi
3p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Baejing vs Xinxing
Chen Yaoye
9p
Peng Quan
7p
2008-06-21
blackR [print][download]
Baejing vs Xinxing
Liu Xing
7p
Kong Jie
7p
2008-06-21
blackR [print][download]
Baejing vs Xinxing
Lan Tian
4p
Huang Yizhong
6p
2008-06-21
blackR [print][download]
Guizhou vs Chongqing
Yu Bin
9p
Piao Wenyao
5p
2008-06-21
blackR [print][download]
Guizhou vs Chongqing
Shi Yue
4p
Xie He
7p
2008-06-21
blackR [print][download]
Guizhou vs Chongqing
Gu Li
Mingren
Lee Sedol
9p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Guizhou vs Chongqing
Wang Lei
8p
Wang Xi
9p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Yunnan vs Hebei
Zhao Zhelun
3p
Chen Xiaonan
3p
2008-06-21
blackR [print][download]
Yunnan vs Hebei
Fu Chong
4p
Tan Xiao
4p
2008-06-21
white0.5 [print][download]
Yunnan vs Hebei
Wang Lei
6p
Ding Wei
9p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Yunnan vs Hebei
Wang Yao
6p
Wang Yuhui
7p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Shanghai vs Wuhan
Zhang Wei
5p
Hu Yaoyu
8p
2008-06-21
black1.5 [print][download]
Shanghai vs Wuhan
Zhu Yuanhao
3p
Zhong Wenjing
5p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Shanghai vs Wuhan
Li Zhe
6p
Chang Hao
9p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Shanghai vs Wuhan
Qiu Jun
8p
Ma Xiaochun
9p
2008-06-21
black1.5 [print][download]
Haidian vs Guangxi
Li Kang
6p
Yan Huan
3p
2008-06-21
blackR [print][download]
Haidian vs Guangxi
Zhao Shouxun
5p
Liao Xingwen
2p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Haidian vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Meng Tailing
4p
2008-06-21
black3.5 [print][download]
Haidian vs Guangxi
Yang Xiaotian
2p
Zhang Li
4p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Shandong vs Sichuan
Gu Lingyi
5p
Shao Weigang
9p
2008-06-21
blackR [print][download]
Shandong vs Sichuan
Zhou Ruiyang
5p
Li Jie
5p
2008-06-21
blackR [print][download]
Shandong vs Sichuan
Peng Liyao
4p
Zhou Heyang
9p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Shandong vs Sichuan
Tao Xin
4p
Yang Yi
6p
2008-06-21
whiteR [print][download]
Haidian vs Sichuan
Peng Liyao
4p
Ma Xiaobing
4p
2008-06-14
blackR [print][download]
Haidian vs Sichuan
Yan Huan
3p
Gu Lingyi
5p
2008-06-14
white2.5 [print][download]
Haidian vs Sichuan
Yang Yi
6p
Meng Tailing
4p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Haidian vs Sichuan
Zhao Shouxun
5p
Li Jie
5p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Wuhan vs Guangxi
Zhang Li
4p
Pan Hui
2p
2008-06-14
blackR [print][download]
Wuhan vs Guangxi
Zhang Wei
5p
Li Kang
6p
2008-06-14
white10.5 [print][download]
Wuhan vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Li Zhe
6p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Wuhan vs Guangxi
Zhong Wenjing
5p
Liao Xingwen
2p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Hebei vs Shanghai
Liu Shizhen
7p
Tan Xiao
4p
2008-06-14
blackR [print][download]
Hebei vs Shanghai
Zhao Zhelun
3p
Qiu Jun
8p
2008-06-14
white2.5 [print][download]
Hebei vs Shanghai
Hu Yaoyu
8p
Wang Lei
6p
2008-06-14
blackR [print][download]
Hebei vs Shanghai
Wang Yuhui
7p
Zhu Yuanhao
3p
2008-06-14
white4.5 [print][download]
Chongqing vs Yunnan
Wang Yao
6p
Yu Bin
9p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Chongqing vs Yunnan
Xie He
7p
Chen Xiaonan
3p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Chongqing vs Yunnan
Ding Wei
9p
Gu Li
Mingren
2008-06-14
whiteR [print][download]
Chongqing vs Yunnan
Wang Xi
9p
Fu Chong
4p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Xinxing vs Guizhou
Shi Yue
4p
Peng Quan
7p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Xinxing vs Guizhou
Luo Xihe
9p
Piao Wenyao
5p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Xinxing vs Guizhou
Lee Sedol
9p
Liu Xing
7p
2008-06-14
blackR [print][download]
Xinxing vs Guizhou
Huang Yizhong
6p
Wang Lei
8p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Shandong vs Baejing
Lan Tian
4p
Shao Weigang
9p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Shandong vs Baejing
Zhou Heyang
9p
Chen Yaoye
9p
2008-06-14
whiteR [print][download]
Shandong vs Baejing
Kong Jie
7p
Zhou Ruiyang
5p
2008-06-14
blackR [print][download]
Shandong vs Baejing
Tao Xin
4p
Tuo Jiaxi
3p
2008-06-14
blackR [print][download]
Guizhou vs Baejing
Chen Yaoye
9p
Wang Lei
8p
2008-06-05
white0.5 [print][download]
Guizhou vs Baejing
Shi Yue
4p
Tuo Jiaxi
3p
2008-06-05
blackR [print][download]
Guizhou vs Baejing
Kong Jie
7p
Lee Sedol
9p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Guizhou vs Baejing
Piao Wenyao
5p
Wang Yang
5p
2008-06-05
blackR [print][download]
Yunnan vs Xinxing
Zhang Ce
2p
Chen Xiaonan
3p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Yunnan vs Xinxing
Wang Yao
6p
Huang Yizhong
6p
2008-06-05
blackR [print][download]
Yunnan vs Xinxing
Liu Xing
7p
Ding Wei
9p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Yunnan vs Xinxing
Duan Rong
7p
Peng Quan
7p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Chongqing vs Shanghai
Qiu Jun
8p
Wang Xi
9p
2008-06-05
blackR [print][download]
Chongqing vs Shanghai
Yu Bin
9p
Chang Hao
9p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Chongqing vs Shanghai
Hu Yaoyu
8p
Gu Li
Mingren
2008-06-05
blackR [print][download]
Chongqing vs Shanghai
Xie He
7p
Zhu Yuanhao
3p
2008-06-05
black1.5 [print][download]
Guangxi vs Hebei
Wang Yuhui
7p
Zhang Li
4p
2008-06-05
blackR [print][download]
Guangxi vs Hebei
Liao Xingwen
2p
Wang Lei
6p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Guangxi vs Hebei
Nie Weiping
9p
Niu Yutian
6p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Guangxi vs Hebei
Li Kang
6p
Zhao Zhelun
3p
2008-06-05
black3.5 [print][download]
Sichuan vs Wuhan
Zhong Wenjing
5p
Peng Liyao
4p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Sichuan vs Wuhan
Li Jie
5p
Pan Hui
2p
2008-06-05
blackR [print][download]
Sichuan vs Wuhan
Li Zhe
6p
Yang Yi
6p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Haidian vs Shandong
Tao Xin
4p
Yan Huan
3p
2008-06-05
black1.5 [print][download]
Haidian vs Shandong
Feng Wei
3p
Shao Weigang
9p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Haidian vs Shandong
Zhou Ruiyang
5p
Meng Tailing
4p
2008-06-05
white0.5 [print][download]
Haidian vs Shandong
Ma Xiaobing
4p
Zhou Heyang
9p
2008-06-05
whiteR [print][download]
Xinxing vs Shanghai
Qiu Jun
8p
Luo Xihe
9p
2008-05-31
black5.5 [print][download]
Xinxing vs Shanghai
Huang Yizhong
6p
Hu Yaoyu
8p
2008-05-31
white2.5 [print][download]
Xinxing vs Shanghai
Chang Hao
9p
Liu Xing
7p
2008-05-31
whiteR [print][download]
Xinxing vs Shanghai
Peng Quan
7p
Zhu Yuanhao
3p
2008-05-31
white6.5 [print][download]
Chongqing vs Guangxi
Yu Bin
9p
Niu Yutian
6p
2008-05-31
white6.5 [print][download]
Chongqing vs Guangxi
Li Kang
6p
Gu Li
Mingren
2008-05-31
whiteR [print][download]
Chongqing vs Guangxi
Xie He
7p
Wang Youxia
4p
2008-05-31
blackR [print][download]
Baejing vs Yunnan
Ding Wei
9p
Wang Yang
5p
2008-05-31
whiteR [print][download]
Baejing vs Yunnan
Chen Yaoye
9p
Fu Chong
4p
2008-05-31
black1.5 [print][download]
Baejing vs Yunnan
Wang Yao
6p
Kong Jie
7p
2008-05-31
whiteR [print][download]
Baejing vs Yunnan
Tuo Jiaxi
3p
Chen Xiaonan
3p
2008-05-31
whiteR [print][download]
Shandong vs Guizhou
Sun Li
3p
Zhou Heyang
9p
2008-05-31
whiteR [print][download]
Shandong vs Guizhou
Shao Weigang
9p
Piao Wenyao
5p
2008-05-31
whiteR [print][download]
Shandong vs Guizhou
Tao Xin
4p
Shi Yue
4p
2008-05-31
blackR [print][download]
Wuhan vs Haidian
Yan Huan
3p
Zhang Wei
5p
2008-05-29
blackR [print][download]
Wuhan vs Haidian
Zhong Wenjing
5p
Zhao Shouxun
5p
2008-05-29
blackR [print][download]
Wuhan vs Haidian
Meng Tailing
4p
Li Zhe
6p
2008-05-29
whiteR [print][download]
Wuhan vs Haidian
Ma Xiaochun
9p
Feng Wei
3p
2008-05-29
black3.5 [print][download]
Hebei vs Sichuan
Yang Yi
6p
Tan Xiao
4p
2008-05-29
blackR [print][download]
Hebei vs Sichuan
Wang Yuhui
7p
Gu Lingyi
5p
2008-05-29
whiteR [print][download]
Hebei vs Sichuan
Lee Younggu
7p
Wang Lei
6p
2008-05-29
blackR [print][download]
Hebei vs Sichuan
Zhao Zhelun
3p
Peng Liyao
4p
2008-05-29
whiteR [print][download]
Guangxi vs Xinxing
Huang Yizhong
6p
Wang Youxia
4p
2008-05-24
black1.5 [print][download]
Guangxi vs Xinxing
Zhang Li
4p
Luo Xihe
9p
2008-05-24
blackR [print][download]
Guangxi vs Xinxing
Liu Xing
7p
Niu Yutian
6p
2008-05-24
black1.5 [print][download]
Guangxi vs Xinxing
Liao Xingwen
2p
Peng Quan
7p
2008-05-24
whiteR [print][download]
Haidian vs Hebei
Tan Xiao
4p
Yan Huan
3p
2008-05-24
whiteR [print][download]
Haidian vs Hebei
Zhao Shouxun
5p
Zhao Zhelun
3p
2008-05-24
whiteR [print][download]
Haidian vs Hebei
Wang Lei
6p
Meng Tailing
4p
2008-05-24
whiteR [print][download]
Haidian vs Hebei
Feng Wei
3p
Sun Tengyu
3p
2008-05-24
blackR [print][download]
Wuhan vs Shandong
Shao Weigang
9p
Pan Hui
2p
2008-05-24
blackR [print][download]
Wuhan vs Shandong
Zhang Wei
5p
Tao Xin
4p
2008-05-24
whiteR [print][download]
Wuhan vs Shandong
Zhou Ruiyang
5p
Li Zhe
6p
2008-05-24
whiteR [print][download]
Wuhan vs Shandong
Zhong Wenjing
5p
Zhou Heyang
9p
2008-05-24
black3.5 [print][download]
Yunnan vs Guizhou
Shi Yue
4p
Wang Yao
6p
2008-05-23
white4.5 [print][download]
Yunnan vs Guizhou
Chen Xiaonan
3p
Wang Lei
8p
2008-05-23
whiteR [print][download]
Yunnan vs Guizhou
Piao Wenyao
5p
Ding Wei
9p
2008-05-23
whiteR [print][download]
Yunnan vs Guizhou
Fu Chong
4p
Sun Li
3p
2008-05-23
whiteR [print][download]
Chongqing vs Sichuan
Dang Yifei
1p
Yu Bin
9p
2008-05-23
white6.5 [print][download]
Chongqing vs Sichuan
Wang Xi
9p
Peng Liyao
4p
2008-05-23
whiteR [print][download]
Chongqing vs Sichuan
Gu Lingyi
5p
Gu Li
Mingren
2008-05-23
whiteR [print][download]
Chongqing vs Sichuan
Xie He
7p
Yang Yi
6p
2008-05-23
blackR [print][download]
Hebei vs Wuhan
Pan Hui
2p
Tan Xiao
4p
2008-05-15
black0.5 [print][download]
Hebei vs Wuhan
Sun Tengyu
3p
Zhong Wenjing
5p
2008-05-15
blackR [print][download]
Hebei vs Wuhan
Li Zhe
6p
Wang Lei
6p
2008-05-15
blackR [print][download]
Hebei vs Wuhan
Nie Weiping
9p
Zhang Wei
5p
2008-05-15
white12.5 [print][download]
Chongqing vs Haidian
Zhao Shouxun
5p
Yu Bin
9p
2008-05-15
blackR [print][download]
Chongqing vs Haidian
Xie He
7p
Yan Huan
3p
2008-05-15
whiteR [print][download]
Chongqing vs Haidian
Meng Tailing
4p
Gu Li
Mingren
2008-05-15
whiteR [print][download]
Chongqing vs Haidian
Wang Xi
9p
Ma Xiaobing
4p
2008-05-15
blackR [print][download]
Xinxing vs Sichuan
Peng Liyao
4p
Huang Yizhong
6p
2008-05-15
whiteR [print][download]
Xinxing vs Sichuan
Luo Xihe
9p
Li Jie
5p
2008-05-15
blackR [print][download]
Xinxing vs Sichuan
Lee Younggu
7p
Liu Xing
7p
2008-05-15
white6.5 [print][download]
Xinxing vs Sichuan
Peng Quan
7p
Gu Lingyi
5p
2008-05-15
white6.5 [print][download]
Baejing vs Guangxi
Zhang Li
4p
Tuo Jiaxi
3p
2008-05-15
blackR [print][download]
Baejing vs Guangxi
Lan Tian
4p
Li Kang
6p
2008-05-15
whiteR [print][download]
Baejing vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Kong Jie
7p
2008-05-15
whiteR [print][download]
Baejing vs Guangxi
Chen Yaoye
9p
Liao Xingwen
2p
2008-05-15
blackR [print][download]
Guizhou vs Shanghai
Hu Yaoyu
8p
Shi Yue
4p
2008-05-15
blackR [print][download]
Guizhou vs Shanghai
Wang Lei
8p
Qiu Jun
8p
2008-05-15
whiteR [print][download]
Guizhou vs Shanghai
Chang Hao
9p
Lee Sedol
9p
2008-05-15
whiteR [print][download]
Guizhou vs Shanghai
Piao Wenyao
5p
Zhu Yuanhao
3p
2008-05-15
white8.5 [print][download]
Shandong vs Yunnan
Chen Xiaonan
3p
Tao Xin
4p
2008-05-15
white2.5 [print][download]
Shandong vs Yunnan
Zhou Ruiyang
5p
Ding Wei
9p
2008-05-15
blackR [print][download]
Shandong vs Yunnan
Wang Yao
6p
Zhou Heyang
9p
2008-05-15
blackR [print][download]
Shandong vs Yunnan
Shao Weigang
9p
Fu Chong
4p
2008-05-15
blackR [print][download]
Shanghai vs Yunnan
Chang Hao
9p
Chen Xiaonan
3p
2008-05-10
blackR [print][download]
Shanghai vs Yunnan
Wang Yao
6p
Hu Yaoyu
8p
2008-05-10
blackR [print][download]
Shanghai vs Yunnan
Qiu Jun
8p
Ding Wei
9p
2008-05-10
blackR [print][download]
Guangxi vs Guizhou
Shi Yue
4p
Zhang Li
4p
2008-05-10
blackR [print][download]
Guangxi vs Guizhou
Wang Lei
8p
Niu Yutian
6p
2008-05-10
blackR [print][download]
Guangxi vs Guizhou
Li Kang
6p
Piao Wenyao
5p
2008-05-10
whiteR [print][download]
Sichuan vs Baejing
Lan Tian
4p
Yang Yi
6p
2008-05-10
blackR [print][download]
Sichuan vs Baejing
Peng Liyao
4p
Chen Yaoye
9p
2008-05-10
blackR [print][download]
Sichuan vs Baejing
Kong Jie
7p
Lee Younggu
7p
2008-05-10
whiteR [print][download]
Sichuan vs Baejing
Gu Lingyi
5p
Tuo Jiaxi
3p
2008-05-10
black3.5 [print][download]
Haidian vs Xinxing
Huang Yizhong
6p
Zhao Shouxun
5p
2008-05-10
white0.5 [print][download]
Haidian vs Xinxing
Feng Wei
3p
Peng Quan
7p
2008-05-10
white4.5 [print][download]
Haidian vs Xinxing
Liu Xing
7p
Meng Tailing
4p
2008-05-10
blackR [print][download]
Haidian vs Xinxing
Ma Xiaobing
4p
Luo Xihe
9p
2008-05-10
whiteR [print][download]
Wuhan vs Chongqing
Yu Bin
9p
Zhang Wei
5p
2008-05-10
white0.5 [print][download]
Wuhan vs Chongqing
Ma Xiaochun
9p
Wang Xi
9p
2008-05-10
whiteR [print][download]
Wuhan vs Chongqing
Gu Li
Mingren
Li Zhe
6p
2008-05-10
whiteR [print][download]
Wuhan vs Chongqing
Zhong Wenjing
5p
Xie He
7p
2008-05-10
whiteR [print][download]
Hebei vs Shandong
Shao Weigang
9p
Zhao Zhelun
3p
2008-05-10
blackR [print][download]
Hebei vs Shandong
Tan Xiao
4p
Tao Xin
4p
2008-05-10
white0.5 [print][download]
Hebei vs Shandong
Wang Yuhui
7p
Zhou Heyang
9p
2008-05-10
whiteR [print][download]
Chongqing vs Hebei
Zhao Zhelun
3p
Xie He
7p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Chongqing vs Hebei
Wang Xi
9p
Tan Xiao
4p
2008-04-17
blackR [print][download]
Chongqing vs Hebei
Wang Lei
6p
Gu Li
Mingren
2008-04-17
whiteR [print][download]
Chongqing vs Hebei
Yu Bin
9p
Wang Yuhui
7p
2008-04-17
blackR [print][download]
Xinxing vs Wuhan
Pan Hui
2p
Huang Yizhong
6p
2008-04-17
white2.5 [print][download]
Shandong vs Shanghai
Luo Xihe
9p
Zhang Wei
5p
2008-04-17
white4.5 [print][download]
Xinxing vs Wuhan
Li Zhe
6p
Peng Quan
7p
2008-04-17
blackR [print][download]
Xinxing vs Wuhan
Liu Xing
7p
Zhong Wenjing
5p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Baejing vs Haidian
Feng Wei
3p
Tuo Jiaxi
3p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Baejing vs Haidian
Lan Tian
4p
Ma Xiaobing
4p
2008-04-17
blackR [print][download]
Baejing vs Haidian
Yang Xiaotian
2p
Kong Jie
7p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Baejing vs Haidian
Chen Yaoye
9p
Meng Tailing
4p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Guizhou vs Sichuan
Dang Yifei
1p
Sun Li
3p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Guizhou vs Sichuan
Piao Wenyao
5p
Li Jie
5p
2008-04-17
blackR [print][download]
Guizhou vs Sichuan
Gu Lingyi
5p
Wang Lei
8p
2008-04-17
black1.5 [print][download]
Guizhou vs Sichuan
Shi Yue
4p
Yang Yi
6p
2008-04-17
white0.5 [print][download]
Yunnan vs Guangxi
Liao Xingwen
2p
Chen Xiaonan
3p
2008-04-17
black3.5 [print][download]
Yunnan vs Guangxi
Ding Wei
9p
Zhang Li
4p
2008-04-17
black3.5 [print][download]
Yunnan vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Wang Yao
6p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Yunnan vs Guangxi
Fu Chong
4p
Li Kang
6p
2008-04-17
white2.5 [print][download]
Shandong vs Shanghai
Zhu Yuanhao
3p
Shao Weigang
9p
2008-04-17
white0.5 [print][download]
Shandong vs Shanghai
Jiang Weijie
3p
Qiu Jun
8p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Shandong vs Shanghai
Chang Hao
9p
Zhou Ruiyang
5p
2008-04-17
black1.5 [print][download]
Shandong vs Shanghai
Zhou Heyang
9p
Hu Yaoyu
8p
2008-04-17
whiteR [print][download]
Sichuan vs Yunnan
Zhu Yuanhao
3p
Li Kang
6p
2008-04-05
black1.5 [print][download]
Sichuan vs Yunnan
Liao Xingwen
2p
Hu Yaoyu
8p
2008-04-05
white4.5 [print][download]
Sichuan vs Yunnan
Chang Hao
9p
Niu Yutian
6p
2008-04-05
white0.5 [print][download]
Sichuan vs Yunnan
Zhang Li
4p
Qiu Jun
8p
2008-04-05
blackR [print][download]
Sichuan vs Yunnan
Chen Xiaonan
3p
Yang Yi
6p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Sichuan vs Yunnan
Peng Liyao
4p
Fu Chong
4p
2008-04-05
blackR [print][download]
Sichuan vs Yunnan
Wang Yao
6p
Gu Lingyi
5p
2008-04-05
blackR [print][download]
Sichuan vs Yunnan
Li Jie
5p
Ding Wei
9p
2008-04-05
white10.5 [print][download]
Haidian vs Guizhou
Wang Lei
8p
Meng Tailing
4p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Haidian vs Guizhou
Feng Wei
3p
Sun Li
3p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Haidian vs Guizhou
Piao Wenyao
5p
Ma Xiaobing
4p
2008-04-05
black1.5 [print][download]
Haidian vs Guizhou
Zhao Shouxun
5p
Shi Yue
4p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Wuhan vs Baejing
Zhong Wenjing
5p
Wang Yang
5p
2008-04-05
blackR [print][download]
Wuhan vs Baejing
Kong Jie
7p
Li Zhe
6p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Wuhan vs Baejing
Ma Xiaochun
9p
Tuo Jiaxi
3p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Hebei vs Xinxing
Wang Yuhui
7p
Huang Yizhong
6p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Hebei vs Xinxing
Liu Xing
7p
Wang Lei
6p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Hebei vs Xinxing
Zhao Zhelun
3p
Peng Quan
7p
2008-04-05
whiteR [print][download]
Chongqing vs Shandong
Shao Weigang
9p
Yu Bin
9p
2008-04-05
white6.5 [print][download]
Chongqing vs Shandong
Wang Xi
9p
Tao Xin
4p
2008-04-05
black1.5 [print][download]
Chongqing vs Shandong
Zhou Heyang
9p
Gu Li
Mingren
2008-04-05
whiteR [print][download]
Xinxing vs Chongqing
Wang Xi
9p
Liu Xing
7p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Xinxing vs Chongqing
Gu Li
Mingren
Luo Xihe
9p
2008-03-29
blackR [print][download]
Xinxing vs Chongqing
Peng Quan
7p
Xie He
7p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Baejing vs Hebei
Tan Xiao
4p
Tuo Jiaxi
3p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Baejing vs Hebei
Lan Tian
4p
Wang Lei
6p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Baejing vs Hebei
Wang Yuhui
7p
Kong Jie
7p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Baejing vs Hebei
Chen Yaoye
9p
Zhao Zhelun
3p
2008-03-29
blackR [print][download]
Guizhou vs Wuhan
Zhou Kui
3p
Piao Wenyao
5p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Guizhou vs Wuhan
Shi Yue
4p
Zhong Wenjing
5p
2008-03-29
blackR [print][download]
Guizhou vs Wuhan
Li Zhe
6p
Lee Sedol
9p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Guizhou vs Wuhan
Wang Lei
8p
Zhang Wei
5p
2008-03-29
blackR [print][download]
Yunnan vs Haidian
Fu Chong
4p
Meng Tailing
4p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Yunnan vs Haidian
Zhao Shouxun
5p
Ding Wei
9p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Yunnan vs Haidian
Wang Yao
6p
Ma Xiaobing
4p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Shanghai vs Sichuan
Gu Lingyi
5p
Zhu Yuanhao
3p
2008-03-29
white4.5 [print][download]
Shanghai vs Sichuan
Chang Hao
9p
Peng Liyao
4p
2008-03-29
white0.5 [print][download]
Shanghai vs Sichuan
Lee Younggu
7p
Hu Yaoyu
8p
2008-03-29
blackR [print][download]
Shanghai vs Sichuan
Qiu Jun
8p
Yang Yi
6p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Shandong vs Guangxi
Zhang Li
4p
Zhou Ruiyang
5p
2008-03-29
white0.5 [print][download]
Shandong vs Guangxi
Shao Weigang
9p
Li Kang
6p
2008-03-29
white2.5 [print][download]
Shandong vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Zhou Heyang
9p
2008-03-29
whiteR [print][download]
Shandong vs Guangxi
Tao Xin
4p
Wang Youxia
4p
2008-03-29
blackR [print][download]
Sichuan vs Guangxi
Li Kang
6p
Yang Yi
6p
2008-03-22
whiteR [print][download]
Sichuan vs Guangxi
Peng Liyao
4p
Liao Xingwen
2p
2008-03-22
blackR [print][download]
Sichuan vs Guangxi
Niu Yutian
6p
Lee Younggu
7p
2008-03-22
blackR [print][download]
Sichuan vs Guangxi
Gu Lingyi
5p
Zhang Li
4p
2008-03-22
blackR [print][download]
Haidian vs Shanghai
Zhu Yuanhao
3p
Ma Xiaobing
4p
2008-03-22
black1.5 [print][download]
Haidian vs Shanghai
Meng Tailing
4p
Hu Yaoyu
8p
2008-03-22
blackR [print][download]
Haidian vs Shanghai
Chang Hao
9p
Zhao Shouxun
5p
2008-03-22
blackR [print][download]
Haidian vs Shanghai
Yang Xiaotian
2p
Qiu Jun
8p
2008-03-22
white0.5 [print][download]
Wuhan vs Yunnan
Wang Yao
6p
Zhou Kui
3p
2008-03-22
blackR [print][download]
Wuhan vs Yunnan
Zhang Wei
5p
Fu Chong
4p
2008-03-22
blackR [print][download]
Wuhan vs Yunnan
Ding Wei
9p
Li Zhe
6p
2008-03-22
black1.5 [print][download]
Wuhan vs Yunnan
Zhong Wenjing
5p
Chen Xiaonan
3p
2008-03-22
white0.5 [print][download]
Hebei vs Guizhou
Shi Yue
4p
Zhao Zhelun
3p
2008-03-22
blackR [print][download]
Hebei vs Guizhou
Wang Yuhui
7p
Sun Li
3p
2008-03-22
white0.5 [print][download]
Hebei vs Guizhou
Piao Wenyao
5p
Wang Lei
6p
2008-03-22
whiteR [print][download]
Hebei vs Guizhou
Tan Xiao
4p
Wang Lei
8p
2008-03-22
whiteR [print][download]
Chongqing vs Baejing
Chen Yaoye
9p
Wang Xi
9p
2008-03-22
blackR [print][download]
Chongqing vs Baejing
Yu Bin
9p
Tuo Jiaxi
3p
2008-03-22
black1.5 [print][download]
Chongqing vs Baejing
Kong Jie
7p
Gu Li
Mingren
2008-03-22
whiteR [print][download]
Chongqing vs Baejing
Xie He
7p
Wang Yang
5p
2008-03-22
blackR [print][download]
Xinxing vs Shandong
Zhou Heyang
9p
Huang Yizhong
6p
2008-03-22
blackR [print][download]
Xinxing vs Shandong
Liu Xing
7p
Shao Weigang
9p
2008-03-22
whiteR [print][download]
Xinxing vs Shandong
Zhou Ruiyang
5p
Peng Quan
7p
2008-03-22
white6.5 [print][download]
Xinxing vs Shandong
Luo Xihe
9p
Jiang Weijie
3p
2008-03-22
black5.5 [print][download]

advertisements

Mahjong Solitaire:
Free Online Mahjongg Games Kostenlos Mahjong Spielen Gratis Mahjong Spellen

GameTop.com

home | prev | index | next | details

home > chinese go scene > team overview > 2008

Feedback: editor@gobase.org