nn Lang**
KR Lee BongKun*
KR Lee Bonggeun**
KR Lee ChangHo**
KR Lee Changho**
KR Lee DongKyu**
KR Lee Donggyu*
KR Lee HaJin**
KR Lee HeeSeong**
KR Lee HeeSung**
KR Lee HongYeol**
KR Lee HyeonOok**
KR Lee HyunWook**
KR Lee HyungRo*
KR Lee JaeWong**
KR Lee JeongWoo**
KR Lee JiHyun**
KR Lee JunHak*
KR Lee JungWon**
KR Lee Juryong*
KR Lee KangIl
KR Lee KiSeob*
KR Lee KwanCheol*
KR Lee MinJin**
KR Lee Sang Chul*
KR Lee SangCheol**
KR Lee SangHoon**
KR Lee SeDol**
KR Lee Sedol**
KR Lee SeongJae**
KR Lee Seongjae**
KR Lee Sungjae**
KR Lee Tahye**
KR Lee YeongKu**
KR Lee Yeongsin**
CN Lee Ying
KR Lee YongChan**
KR Lee YongSoo**
KR Lee YoungSin**
KR Lee Youngshin**
CN Lei Puhua**
CN Lei Puhuai**
CN Lei Zhenti**
CN Li Chunhua**
CN Li Jie**
CN Li Junkai**
CN Li Kang**
CN Li Ketu
CN Li Qinghai**
CN Li Yachun**
CN Li Ying*
CN Li Ying**
CN Li Zhe**
CN Liang Weitang**
CN Liang Yadi**
CN Liang Yawi**
CN Liao Guiyong**
CN Liao Xingwen**
KR Lim ChangSik*
KR Lim SeonKun*
KR Lim Seonyun*
KR Lim SoonTaek*
KR Lim Sun-kun*
CN Lin Chaohua**
TW Lin Haifeng*
TW Lin Sheng-hsieng**
TW Lin Shengxian**
TW Lin Shien**
TW Lin Yu Hsiang**
CN Ling Yuanhuan**
CN Liu Bo**
CN Liu Changhua**
CN Liu Changhuai**
CN Liu Jing**
CN Liu Jun**
CN Liu Shizhen**
CN Liu Xiaoguang**
CN Liu Xing**
CN Liupang**
JP Lord Sakai of Ishimi**
CN Lou Ziheng**
CN Lu Jun**
CN Luo Jianwen**
CN Luo Xihe**
CN Luo Zhenweng*