CN Wang Guanjun**
CN Wang Hongjun**
CN Wang Jianhong**
CN Wang Jiankun**
CN Wang Lei**
CN Wang Lei2**
TW Wang Licheng*
TW Wang Mingwan*
TW Wang Mingyuan*
CN Wang Qun**
CN Wang Rao**
CN Wang Ru-nan*
CN Wang Runan**
TW Wang Sen Feng*
TW Wang Senfeng**
CN Wang Xi**
CN Wang Xingyou**
CN Wang Yao**
CN Wang Yigen**
CN Wang Youchen**
CN Wang Yuan**
CN Wang Yuhui**
CN Wang Yunfeng**
CN Wang Zhikun
JP Watanabe Hideo**
JP Watanabe Reiji**
JP Watanabe Shokichi**
CN Weng Ziyu**
KR Weon Seong-chin**
KR Whang Yeom*
KR Won SeongJin**
KR Won SungJin**
CN Wu*
CN Wu Ching-Yuan*
CN Wu Ruizheng**
CN Wu Shongsheng**
CN Wu Shuhao**
CN Wu Songsheng**
CN Wu Zhaoyi**