backGoBase.org home | sgf2misc | japanese dictionary | go world
Go, an addictive game Copyright © 1994-2022 GoBase
International  online services | the internet go dictionary  
Results

Japanese bata bata tesuji
Chinese gun3 da3 bao1 shou1
Korean heol-reong-han soo-dan
English slang for 'oi-otoshi'

Japanese watari
watari.gifWhite's three stones seem lost but they can be saved with 1. This move sets up two underneath connections: A,B,C or D. Many tesuji involve underneath connections and as illustrated by this example it's a powerful technique. (example taken from The Art of Go, Vol 1 - Connecting Stones)
Chinese du4 guo4; du4 hui2
English underneath connection

Japanese tesuji
Chinese shou3 jin1
Korean maek-soo maek-jum
English skillful/efficient move
Proverbs
Learn the eye-stealing tesuji.
Know the eye-stealing tesuji.

Japanese ishi no shita
ishi_no_shita.gifBlack to play and live (white 6 at 4, white 8 at 2, black 9 above 5 (ishi no shita))
Chinese dao4 tuo1 xue1
English (under the stones) name of a tesuji (see tsume go)
Proverbs
Learn to play under the stones.

Japanese ton tesuji

Japanese keima watari
keima_watari.gifWhite 1 is 'keima watari' (if black [a], white [b] maintains the connection)
Chinese fei1 du4
English knight-move bridge-underneath tesuji, connects seemingly isolated stones

advertisements

Mahjong Solitaire:
Free Online Mahjongg Games Kostenlos Mahjong Spielen Gratis Mahjong Spellen

GameTop.com

Searching

You can search the dictionary right now using the form below. Select the languages, categories, enter a keyword, and press the search button.

Languages Extra's Categories
Query
All entries

(use quotes to search for phrases)

Quick index

a ago, ai, aji, aji ga aru, aji ga ii, aji ga warui, aji karai, aji keshi, aji nokori, aji waru, aji warui, ajiwai ga aru, aki sankaku, akushu, amai, amaii gatachi, amari gatachi, amashi, ana, aoru, appaku, ashi ga hayai, ashibaya, atama ga dete iru, atama o dasu, ate, ate komi, ate-tsugi, atsui, atsumi, aya
b ban, bane, bango, basami, bata bata tesuji, biraki, boshi, botsugi, butsukari, byo yomi
c chosei, choshi ga ii, choushi, chuban
d damatte tsugi, dame, dame, damezumari, dan, dango, de, de giri
e eguri
f fuji te, fukure, furikawari, fuseki, futokoro
g gacchiri, gaisei, gambaru, geta, giri, goban, goken biraki, gomoku nakade, gote, gote no sente, gozen go, gukei, guru guru mawashi, guzumi, gyaku yose
h hai, hamari, hamete, hana yori dango, hana zuke, hanami ko, hane age (noun), hane dashi, hane kaeshi, hane kiri, hane komi, hane nobi, hane tsugi, harazuke, hasami tsuke, haya go, hazama, hazama tobi, hen, henka, hiki, hikkuri kaeshi, hikuri kaeshi, hiraki zume, hisso no pointo, hon ko, honte, horikomi, hoshi, hoshi shita
i ichigo masu, igo, ikasu, iki, ikiru, ikken basami, ikken shimari, ikken taka basami, ikken takagakari, ikken tobi, insei, ippoji, ippon michi, ishi, ishi no shita, isoganai, itte ko, itte yose ko
j ji, jidori go, jigo, jingasa, jingasa nakade, jitsuri, johen, joseki, josen, jozu, jubango, judan, jun-meijin, junkan ko
k kado, kadoban, kahen, kakae, kakari, kake, kake me, kake tsugi, kake-me iki, kakutei ji, kamae, kame no ko, kame no ko no shippo tsuki, kami tori, kamo, kansai kiin (kansai+ki-in), kansho, karai, karami, karui, karui katachi, kata, kata, kata meru, kata tsugi, kata tsuki, katachi, kaya, keima, keima gakari (keima+kakari), keima tsugi, keima tsugi, keima watari, keshi, kiai, kibishii, kidanme, kikasare, kikashi, kiki (noun), kimeuchi, kiri chigae, kiri nobi, kirikomi, kizu, ko, ko date, kogeima, kogeima shimari, komi, komi dashi, komoku, korigatachi, kosumi, kosumi tsuke, kuro, kyusho
m magari, magari shimoku, magari tsuke, mane go, mannen ko, me, me, me ari me nashi, miai, mochi komi, modari, moku, mokuhazushi, moyo, mukai komoku, myoshu
n nadare, nakade, narabi, nidan, nidan bane (nidan+hane), nidan osae, nige (noun), nigiri, nihon kiin (nihon+ki-in), nijubango, niken, niken biraki, niken shimari, niken taka basami, niken takabasami, niken tobi, nirensei (ni+rensei), nobi, nobi dashi, nobi kiri, nobi komi, nozoki, nuki, nuki, nurui
o o ba, odokoro, ogeima, ogeima kakari, ogeima kake, ogeima shimari, oi-otoshi, okashii, oki, oki go, omoi, omoi katachi, onadare, ori kiri (noun), osae, osae komi, osamari (noun), oshi, oshi age (noun), oshi tsubushi, oshiro go, ozaru suberi
p pintsugi, poka, ponnuki
r raku ni, rengo, rokumoku nakade, ryo atari, ryo gakari (ryo+kakari), ryo gote, ryo jimari (ryo+shimari), ryo ko, ryo sente, ryo shimari, ryoyoku, ryoyoku no jin
s sabaki, sagari, sahen, saki, san ko, san san, san san fuseki, sanba garasu, sandan, sangen, sangen basami (sangen+hasami), sangen biraki, sanjubango, sankaku, sanmoku nakade, sanrensei (san+rensei), saru suberi, sashi komi, sebameru, seikai, seimoku, seki, seme (noun), semeai, semedori, sen, sen ai sen, sen ban, sen ni, sen ni sen, sensei, sente, seri ai, shi, shibori, shicho, shicho atari, shimari, shime tsuke, shin fuseki, shinogi, shippai, shiro(i), shita hane, shita hen, shita tsuke, shobute, shodan, shusaku fuseki, sogo, soi, son ko, soto, soto magari, suberi, suji, sumi, suru, susoaki, sutero
t tachi, tagai sen, tagei sen no fuseki, taikyoku, taisha, taisha joseki, taka, takamoku, takamoku joseki, takefu, tane-ishi, tasuki bashio, tasuki fuseki, tasuki fuseki, tasuki hoshi, teai, tedomari, teire, tejun, tengen, tenkai, tenuki, tesuji, tetchu, tewari, tobi, tobi dashi, tobi komi, tobi magari, tobi tsuke, tochika, ton, ton tesuji, torazu san moku, tori, tori kaeshi, tozen, tsugi, tsugi no itte, tsuke, tsuke fukure, tsuke giri, tsuke hiki, tsuke kaeshi, tsuke koshi, tsuke nobi, tsuke nobi joseki, tsuke osae, tsuki atari, tsuki dashi, tsuki to suppon, tsume, tsume go, tsuppari
u uchi, uchi kake, uchi magari, uchi sugi, uchi tsuke, uchikake, uchikiru, uchikomi, uchikomu, uchuryu, ue tsuke, uhen, uki ishi, usu aji, usui, usumi, uttegae, uwa hane
w wakare, warikomi, wariuchi, warui, watari
y yodan, yoko tsuke, yomi suji, yon ken, yongen, yongen biraki, yonmoku nakade, yonrensei (yon+rensei), yorumi, yose, yosumi (noun), yoten, yowai, yozu, yumi, yurumi shicho
z zettai, zoko suji
About Intergo

InterGo is a nine-language Go dictionary. This project has had many participants over the years. Fetch the latest version of intergo.tgz (or intergo.zip) and please read the README file for details on how you can participate in this project.

Finally, if you're looking for translations of Japanese Go terms please try the Japanese Go Dictionary.

home | sgf2misc | japanese dictionary | go world

home > online services > the internet go dictionary

Feedback: editor@gobase.org