back

Korean Yearbook 1992

25th Wangwi

Event
Player
black
Player
white
Date
Place
(iso)
Result
Wang-Wi
Yi Bong-keun Suh Nung-wook 1990-04-30
KOR
W+R
Wang-Wi
Yun Ki-hyun Bak Soung-ho 1990-04-30
KOR
W+2.5
Wang-Wi
Chang Soo-young Yi Joo-yong 1990-04-30
KOR
B+R
Wang-Wi
Yang Sang-kook Kim Yong-ook(?) 1990-04-30
KOR
B+0.5
Wang-Wi
Suh Nung-wook
Hong Tae-sun 1990-05-11
KOR
B+0.5
Wang-Wi
Chang Soo-young
Seo Bongsoo 1990-05-15
KOR
B+0.5
Wang-Wi
Bak Soung-ho
Lee Changho 1990-05-15
KOR
W+R
Wang-Wi
Yang Sang-kook
Chang Soo-hyun 1990-05-29
KOR
W+0.5
Wang-Wi
Seo Bongsoo
Suh Nung-wook
1990-06-01
KOR
B+R
Wang-Wi
Lee Changho
Yang Sang-kook
1990-06-18
KOR
B+R
Wang-Wi
Chung Soo-hyun Bak Soung-ho
1990-06-28
KOR
W+R
Wang-Wi
Hong Tae-sun
Chang Soo-young
1990-07-02
KOR
B+8.5
Wang-Wi
Suh Nung-wook
Bak Soung-ho
1990-07-03
KOR
W+19.5
Wang-Wi
Seo Bongsoo
Chung Soo-hyun
1990-07-16
KOR
B+R
Wang-Wi
Chang Soo-young
Yang Sang-kook
1990-07-26
KOR
B+R
Wang-Wi
Hong Tae-sun
Lee Changho
1990-07-26
KOR
W+R
Wang-Wi
Seo Bongsoo
Hong Tae-sun
1990-09-07
KOR
B+R
Wang-Wi
Bak Soung-ho
Yang Sang-kook
1990-09-17
KOR
B+R
Wang-Wi
Lee Changho
Chung Soo-hyun
1990-10-15
KOR
B+R
Wang-Wi
Chang Soo-young
Suh Nung-wook
1990-10-15
KOR
B+12.5
Wang-Wi
Seo Bongsoo
Yang Sang-kook
1990-10-29
KOR
B+2.5
Wang-Wi
Hong Tae-sun
Bak Soung-ho
1990-10-29
KOR
W+R
Wang-Wi
Lee Changho
Suh Nung-wook
1990-11-05
KOR
B+3.5
Wang-Wi
Chung Soo-hyun
Chang Soo-young
1990-11-05
KOR
B+0.5
Wang-Wi
Yang Sang-kook
Hong Tae-sun
1990-12-07
KOR
W+4.5
Wang-Wi
Suh Nung-wook
Chung Soo-hyun
1990-12-07
KOR
B+3.5
Wang-Wi
Bak Soung-ho
Seo Bongsoo
1990-12-07
KOR
B+R
Wang-Wi
Chang Soo-young
Lee Changho
1990-12-10
KOR
W+2.5
Wang-Wi
Chung Soo-hyun
Hong Tae-sun
1990-12-28
KOR
B+R
Wang-Wi
Yang Sang-kook
Suh Nung-wook
1991-01-17
KOR
W+R
Wang-Wi
Bak Soung-ho
Chang Soo-young
1991-01-17
KOR
B+3.5
Wang-Wi
Lee Changho
Seo Bongsoo
1991-01-17
KOR
B+R
Wang-Wi
Lee Changho
Cho Hunhyun 1991-02-13
KOR
W+2.5
Wang-Wi
Cho Hunhyun
Lee Changho
1991-02-23
KOR
B+R
Wang-Wi
Lee Changho
Cho Hunhyun
1991-03-06
KOR
B+5.5
Wang-Wi
Cho Hunhyun
Lee Changho
1991-03-09
KOR
W+R
Wang-Wi
Lee Changho
Cho Hunhyun
1991-03-16
KOR
B+R
Wang-Wi
Cho Hunhyun
Lee Changho
1991-04-17
KOR
B+0.5
Wang-Wi
Cho Hunhyun
Lee Changho
1991-04-24
KOR
W+R

Page creation: Jan van der Steen