JP Uchigaki Suekichi**
JP Ueda Kazuo**
JP Ueda Takashi**
JP Ueki Yoshio**
JP Uematsu Kousei
JP Uemura Shiro**
JP Ukita Masayuki**
JP Umeda Haruhiko**
JP Umeki Suguru**
JP Umezawa Yukari**
JP Umezu Choko**
CN Un Ho**
JP Ushikubo Yoshitaka**
JP Ushinohama Satsuo**