backGoBase.org home | prev | index | next
Go, an addictive game Copyright © 1994-2024 GoBase
Norway  generell informasjon | go regler  United Kingdom Spain Catalunya France pt Italy gr Poland tr Romania ru bg Germany The Netherlands
Alle regler på en side

En oppsummering av alle reglene; som referanse eller for å skrive ut.

advertisements

Mahjong Solitaire:
Free Online Mahjongg Games Kostenlos Mahjong Spielen Gratis Mahjong Spellen

GameTop.com

Go brettet
/studying/rules/.img/7x7.gif Go spilles på et kvadratisk brett som består av et antall kryssende linjer. Vanlige størrelser er 9x9, 13x13, eller 19x19 linjer. Det siste er det som blir brukt i offisielle turneringer. For å forklare reglene vil vi bruke et 7x7 brett, siden dette er mer enn stort nok til dette formål. Du starter partiet med tomt brett (men se også avsnittet om handicap). Den lille flekken midt på brettet er hendig for å orientere seg på brettet, men kan også brukes som en indikator (igjen, se avsnittet om handicap).
Lovlige trekk
/studying/rules/.img/inturn.gif Et trekk i Go spilles der linjene krysser. Dette er forskjellig fra det du er vant til fra andre spill som sjakk og dam. På figuren ser du de fire første trekkene fra et instruksjonsparti. Trekkene er nummerert for å vise rekkefølgen de ble spillt i. Ja, det stemmer; i Go er det svart som har det første trekket! Et annet lovlig trekk, som er litt vanskelig å vise i figuren, er pass. Når begge spillere melder pass er partiet ferdig.
Fange steiner
/studying/rules/.img/capture.gif
Fig 1-1: Svart spiller 1
/studying/rules/.img/aftercap.gif
Fig 1-2: og tar en stein
/studying/rules/.img/thecap.gif
Fig 1-3: Fange en stein...
I løpet av et parti Go kan en eller flere steiner fanges ved at de blir fullstendig omringet, dvs at alle de tomme punktene rundt dem fylles. Vi viser to eksempler: til venstre er det en stein som fanges, til høyre er det tre stener som fanges. Så snart svart spiller 1 i den første stillingen, fjerner han de fangede steinene fra brettet, som vist i stilling to i figurene. /studying/rules/.img/capture3.gif
Fig 2-1: Svart spiller 1
/studying/rules/.img/aftercap3.gif
Fig 2-2: og tar tre steiner!
/studying/rules/.img/thecap3.gif
Fig 2-3: Fange tre steiner...

Fotnote 1: Det trengs vel nesten ikke å sies at det vanligvis ikke er bra at dine steiner blir fanget. Men det er faktisk flere situasjoner hvor man vil ofre en eller flere steiner for å få en fordel et annet sted på brettet.

Hensikten med spillet
/studying/rules/.img/endgame.gif Målet i Go er å erobre en større del av brettet enn motstanderen. "Din" del består av alle steinene du har plassert på brettet samt alle steinene du trygt kan plassere på brettet, dvs på punktene innenfor dine egne vegger. Figuren viser en stilling der partiet er ferdig. Poengene for dette partiet vil være: svart har 11 steiner på brettet og kan legge ned 16 steiner innenfor sine egne vegger, hvit har 11 steiner på brettet og kan legge ned 11 steiner innenfor sine egne vegger; poengene vil da være 11+16 - 11+11 = 5 poeng til svart. Svart har vunnet partiet.
Komi
/studying/rules/.img/endgame.gif Du kan argumentere for at det ikke var rettferdig at svart vant instruksjonspartiet fordi han hadde fordelen av å gjøre det første trekket. Og det er sant. Det er derfor hvit mottar kompensasjon for dette. Denne kompensasjonen kalles komi (japansk).
Merkelig nok avhenger komi svært lite av størrelsen på brettet. I følge japanske profesjonelle Go spillere skal komi være 5½ poeng for størrelsene 9x9, 13x13 og 19x19. La oss anta at komi også var 5½ i instruksjonspartiet vi nettopp spilte på et 7x7 brett. Da ville hvit ha vunnet med ½ poeng; den minste mulige marginen.

Fotnote 1: Størrelsen på komi kan variere i forskjellige land. Den kan til og med variere mellom forskjellige turneringer. Det er opp til arrangøren å bestemme eksakt hvor mye komi skal være.

Fotnote 2: Det at komi inneholder et halvt poeng (5½) sikrer at partiet ikke kan ende uavgjort.

Ko regelen
/studying/rules/.img/ko.gif
Fig 1: Svart i trekket i denne stillingen...
/studying/rules/.img/ko1.gif
Fig 2: Hvis han fanger en hvit stein...
/studying/rules/.img/afterko1.gif
Fig 3: Vil det gi denne stillingen...
Men nå er det hvits trekk... /studying/rules/.img/ko2.gif
Fig 4: Hvit kunne velge å fange en svart stein...
/studying/rules/.img/afterko2.gif
Fig 5: Som gir stillingen i figur 1...
/studying/rules/.img/theko.gif
Fig 6: I det uendelige...
Vel, som du ser, denne sekvensen kunne gjentaes i det uendelige. For å unngå at dette skjer finnes det en spesiell regel: ko (japansk) regelen. Ko regelen forbyr at samme stilling (dvs hele brettet) gjentar seg.

Fotnote 1: Så i figuren over er hvits trekk 2 forbudt på grunn av ko regelen.

Handicap
En av de (mange) fine egenskapene ved Go er at du ikke trenger en like god/erfaren motstander for å spille et underholdende parti. Du kan utgjevne spillerenes sannsynlighet for å vinne ved å starte partiet med noen ekstra steiner allerede på brettet. Jo større styrkeforskjell, jo flere steiner legger du ut. /studying/rules/.img/handicap3.gif
/studying/rules/.img/handicap9.gif Disse steinene kalles handicapsteiner. De plasseres ofte på bestemte steder, vist ved små merker på brettet.
Vi viser to eksempler: et handicap 3 og et handicap 9 parti. Det siste er som regel maksimum på et 19x19 brett og (som du kan se av figuren) er mye mere enn fornuftig for et 7x7 parti.

home | prev | index | next

home > go regler > alle regler på en side

Feedback: editor@gobase.org